Log in เข้าระบบ      

 
เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ Update ล่าสุด (งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ)

     หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
| รวมทุกกลุ่ม | นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต | อาจารย์/บุคลากร | หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา | วิจัย/บริการวิชาการ |
| ระบบประกันคุณภาพ | อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ | งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ | รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | อื่น ๆ |

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 36 หัวข้อ || ตอบแล้ว 21 ข้อความ   จาก 19 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3  
 ขอเรียกร้องคุณภาพบริการ  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: wdamrong เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  เวลา 12:04:00 น.
เมื่อไร จะปรับปรุงคุณภาพบริการของ จนท. ด้านเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลครับ อยากได้มืออาชีพครับ ขอบคุณที่รับความเห็น
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 แนะนำบริการ  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: wdamrong เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  เวลา 11:59:42 น.
ใช้บริการเบิกค่ารักษาฯ แล้วเครียด จนท. ไม่มีจิตบริการ ทำงานไม่ใช่มืออาชีพ คุยกันเองเหมือนไม่มีผู้รับบริการอยู่ ไม้ให้เกียรติกับคนนอกที่เป็นผู้บริการ ทำให้ชิงช้งหน่วยงานนี้ครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ประกาศจุฬาลงกร์เกี่ยวกับอัตราค่าล่วงเวลาของมหาวิทยาลัย (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: จุฑามาศ สิริรัตน์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 10:05:01 น.
ไม่ทราบว่า จะสามารถหาประกาศฯ เกี่ยวกับอัตรค่าล่วงเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน

ขอบคุณค่ะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: viroj v. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555  เวลา 14:33:13 น.
ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายของจุฬาฯ กำลังหารือเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ซึ่งเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่แรกเข้านั้น จะได้รับการปรับอยู่แล้ว แต่ จุฬาฯ มองว่า บุคลากรทุกคนมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งต่อไปพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจะพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งระบบ...เป็นคำกล่าวของท่านอธิการบดี
การปรับขั้นเงินเดือน ขอให้เอาตัวเลขหลักคิด ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาเทียบเคียง แล้วบอกตัวเองว่า ได้ออกจากระบบราชการแล้ว ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง เราต้องทำให้ดีกว่ารัฐวิสาหกิจอื่นๆ เราจะเป็นเลิศในทางวิชาการและทำให้พนังงานของมหาวิทยาลัยมีความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไม่เช่นนั้น พนักงานที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ ต้องหาลำไพ่พิเศษ(อาจต้องขายหวยบนดิน) หากคิดจะสร้างครอบครัว เพราะคนทำงานมายี่สิบปี เงินเดือนปัจจุบันได้เพียง 17,000 บาท อีกสองสามวัน พนักงานใหม่ได้หมื่นห้า คนทำงานมายี่สิบปีแล้ว ลูกโตอยู่ในวัยเรียน พ่อแม่ก็ยังลำบาก ไม่มีอนาคตเลยทั้งครอบครัว
ท่านอธิการบดี บอกว่า อาจต้องใช้งบถึง สามร้อยล้านบาทในการปรับเงินเดือน เงินงบประมาณนี้สำหรับจุฬาฯ ไม่ได้มากมายอะไรเลยหากเทียบกับแหล่งรายได้ที่มีมากมาย
เห็นว่า ควรปรับเปลี่ยน เพดานการขึ้นเงินเดือนจากร้อยละสี่ ตั้งแต่สมัยใด หลักฐานไม่ปรากฏ แม้แต่เจ้าหน้าทางการเงินของมหาวิทยาลัย ก็ไม่รู้ว่าระเบียบนี้เกิดมาได้อย่างไร
ขอให้ตั้งต้นใหม่ โดยปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละสี่ บวกด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เช่นปีนี้ เงินเฟ้อร้อยสาม ก็จะได้ฐานขึ้นเงินเดือนใหม่เป็น ร้อยละเจ็ด เป็นต้น
อย่างนี้ จึงเหมาะกับสถานะ ของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ที่อ้างว่าเป็นเสาหลักของประเทศไทย
การขึ้นเงินเดือนต้องชนะเงินเฟ้อ อย่างมีนัยยะสำคัญ คุณภาพชีวิต ของคนกินเงินเดือน จึงจะเกิดขึ้นได้ครับ
ขอบคุณที่ให้โอกาสแสดงความเห็นครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 เงินเดือนแรกบรรจุ มหาวิทยาลัย  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: viroj v. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555  เวลา 15:53:41 น.
ผมแจ้งเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ล้าหลังของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ก็หลายครั้ง แต่ครั้งนี้ ขอส่งตัวเลขเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามที่แนบ ซึ่งอธิบายความไม่ใส่ใจในบุคคลากรของตนเอง
พนักงานเริ่มต้น เงินเดือนน้อยกว่าที่อื่น ทำงานต่อไปได้เพิ่มปีละไม่เกินร้อยละสี่ ถามว่าจะไปถึง พศ ใดจุึงจะทันเพื่อนที่อื่น หรือจะอยู่เป็น เสาหลัก ต่อไปอย่างนี้
แม้จะทราบว่ามีการปรับเงินเดือนใหม่ ที่จะใช้งบ สามร้อยล้านบาท แต่ที่ต้องการคือเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มสนับสนุน เพราะไม่มีเงินพิเศษใดๆเลย
ยืนยันว่า วิธีที่จะใช้ตัวเลขเป็นฐานปรับเงินเดือน ต้องมาจาก ขั้นต่ำที่ทุกคนควรได้รับคือ อัตราเงินเฟ้อ แล้วบวกด้วยอัตราเพิ่ม เพื่อการดำรงชีพให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา
(เพิ่งทราบว่า พนักงานข้าราชการ ได้สิทธิเงินเดือนมากกว่าข้าราชการอัตรา 1.7 เท่า จริงเท็จอย่างไร ช่วยชี้แจงด้วยครับ)
ขอบคุณครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 เรียนฝ่ายจัดการเรื่องเงินเดือนและผู้อ่านทุกท่าน
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: อ้วน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551
เรียนฝ่ายจัดการเรื่องเงินเดือนและผู้อ่านทุกท่าน
ไม่ทราบว่าระบบ erp ที่คิดว่ามีประสิทธิภาพ ทำไมทำเงินเดือนหรือเงินตำแหน่งตกบ่อยครั้ง ตัวเองเพิ่งประสบว่าเงินเดือนไม่ขึ้น ทั้งๆที่หน่วยงานขึ้นให้แล้ว และเพื่อนก็ประสบเหตุเมื่อเดือนก่อนว่าเงินตำแหน่งไม่ได้รับ งง
ท่านผู้อ่านชาวจุฬาทั้งหลายกรุณาตรจสอบการเงินของท่านนะ มิฉะนั้นเงินเดือนแงนที่ควรได้รับจะหายไปโดยไม่รู้ตัว
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เรียน ผู้อำนวยการส่วนการคลัง อยากให้ประกา  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: พรรณวดี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
เรียน ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

อยากให้ประกาศหรือ แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัย ทราบวันที่ จะคืนเงินกองทุนเงินสะสม ให้พนักงานทราบด้วยค่ะ

เนื่องจากกองทุนได้ยุบเลิก ในวันที่ 30 กันยายน 2548 นี้ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 ทำไมการจ่ายเงิน การจ่ายเช็คของเงินรายได้ของคณะฯ จึ  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: ยอดเยี่ยม มากดี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549
ทำไมการจ่ายเงิน การจ่ายเช็คของเงินรายได้ของคณะฯ จึงไม่จ่ายตรงเข้าบัญชีของผู้ประกอบการเลย ให้เหมือนกับงบประมาณแผ่นดินบ้างเลย จะได้ลดงานลง และไม่ต้องมีงานมาก และไม่ต้องเปลืองเงินเสียเงินค่าเช็คด้วย ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย เพราะทุกวันนี้ถ้าไม่ลดความสิ้นเปลืองของเรื่องเช็คลง คงจะสิ้นเปลืองมาก วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเลย จะได้ลดเรื่องเช็คลงไปอย่างมากเลย ขอให้พิจารณาด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 อยากให้มหาวิทยาลัยมีสำนักงานจัดการครุภัณฑ์ส่วนกลา  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: มุมมอง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549
อยากให้มหาวิทยาลัยมีสำนักงานจัดการครุภัณฑ์ส่วนกลางเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ไม่หนักการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมครุภัณฑ์แต่ละภาคแต่ละคณะฯ โดยมีหน่วยศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเก็บข้อมูลของครุภัณฑ์ได้และสามารถเก็บได้ขนาดมาก และสามารถเรียกมาดูได้ทุกเมื่อที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคณะฯได้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงได้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ว่าครุภัณฑ์ของแต่ละคณะฯมีอะไรบ้าง ถ้ามหาวิทยาลัยอยากจะตรวจสอบดู และไม่ต้องเป็นภาระหนักในการดูแลด้วย เป็นการพัฒนาระบบ อีกแบบหนึ่ง
ถ้าหากมหาวิทยาลัยสามารถทำระบบนี้ขึ้นมาได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงเมื่อมีการตรวจสอบ และมหาวิทยาลัยก็สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วย และยังเป็นการวางแผนครุภัณฑ์ที่ไช้ได้ ใช้ไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ หรือถ้าไม่ใช้อย่างไรก็จำหน่าย หรือขายไป และเป็นการควบคุมไม่ให้มีครุภัณฑ์เกินความจำเป็นที่ไม่ต้องการอีกด้วย สามารถเปิดดูทางเว็บได้ว่าคณะฯไหนมีครุภัณฑ์อะไรบ้าง อยู่ที่ไหน สามารถเสริชดูได้ มหาวิทยาลัยควรจะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาได้แล้ว อยากเห็นแต่ความก้าวหน้าและศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นบ้างไม่มากก็น้อย ขอให้รับพิจารณาไว้ด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างสูง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 อยากทราบว่า มหาวิทยาลัยยังใช้มติเกี่ยวกับเงินอุด (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548
อยากทราบว่า มหาวิทยาลัยยังใช้มติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2525 ในเรื่องที่ให้คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน มีอำนาจสั่งจ่าย สั่งจ้าง และสั่งซื้อ ครั้งละ 30% ของเงินที่ได้รับในแต่ละโครงการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 500,000.-บาท อยู่หรือเปล่า เป็นปัญหาที่ถามหลายหน่วยงานในจุฬาฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน หรือถ้ายกเลิกแล้ว ใช้ระเบียบอะไรกำกับแทน เพื่อจะนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจุฬาฯ เช่น ค่ารักษาพยาบา (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: มินกร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจุฬาฯ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ตกเบิกเงินเดือน หรือแม้แต่การเลื่อนเงินเดือนประจำปี ทำไมยังล่าช้าเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS ซึ่งโดยทั่วไปไม่เกิน 10 วันทำการก็สามารถจ่ายเงินได้ แต่ดูเหมือนยังติดระบบราชการเดิมๆ หรือต้องรอให้เงินมากองครบ 30 วันก่อน

นอกจากนี้เท่าที่ทราบมาคือ การเลื่อนเงินเดือนเดือน ต.ค. นี้ มหาวิทยาลัยทำไม่ทันและให้ใช้ขั้นเงินเดือนเดิมไปก่อน อยากให้ชี้แจงว่าเพราะอะไร เนื่องจากเป็นที่ทราบทุกส่วนราชการแล้วว่าต้องส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางก่อนวันที่ 15 ก.ย. งานนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานว่าไม่สมควรได้รับการพิจารณารางวัลประจำปีของรัฐบาล
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ไม่ทราบว่า ถ้าจุฬาออกนอกระบบแล้ว กฎ/ระเบียบ ต่างๆ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: เจ้าหน้าที่สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547
ไม่ทราบว่า ถ้าจุฬาออกนอกระบบแล้ว กฎ/ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางการเงินและการพัสดุ จะคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ เพราะทุกวันนี้ แทบจะเรียกได้ว่า ทุกหน่วยงานเกรงกลัวต่อกฎ/ระเบียบ ที่มีอยู่มากเหลือเกิน จะทำอะไรทีต้องคิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก จนบางครั้งมันช้ามากเหลือเกิน การที่คิดรอบคอบก็ดีนะคะ ประกันความเสี่ยง แต่เรื่องประกันความเสี่ยงนี่แหละเป็นอะไรที่ทำให้ไม่กล้าที่จะทำอะไร ทางที่ดีที่สุดที่จะไม่ต้องเสี่ยงมีปัญหาคือไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ เพราะกลัวว่าคิดแล้วจะทำให้ผิดต่อระเบียบ ถ้าออกนอกระบบแล้วมหาวิทยาลัยมีกติกาที่จะควบคุมการปฏิบัติที่คล่องตัว ไม่สกัดดาวรุ่ง (คนที่คิดสร้างสรรค์งานต่างๆ) จะขอสนับสนุนให้ออก แต่ถ้าออกแล้วยังใช้กฎ/ระเบียบเดิม แล้วมิหนำซ้ำ เข้มงวดกว่าเดิม ก็ขอให้อยู่อย่างเดิมเถอะ แค่นี้ก็กลัวกันจนหัวหดไม่กล้าที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้น อยู่กันไปวันๆเถอะ จะได้ไม่ต้องทำผิดกฎ/ระเบียบ ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดต่อด้วยเถอะนะ เพื่อให้มีกำลังใจทำงานที่มันสร้างสรรค์ ต่อที่ทำงานและต่อจุฬาฯ ต่อไป
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 อยากทราบว่า ขั้นตอนทางพัสดุ ในการจัดจ้างเหมางานต่า (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547
อยากทราบว่า ขั้นตอนทางพัสดุ ในการจัดจ้างเหมางานต่างๆ ที่ส่วนการพัสดุดำเนินการ แต่ละเรื่องใช้เวลาแต่ละขั้นตอนมากน้อยเพียงใด เพราะเมื่อปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่ส่งเรื่องให้ส่วนการพัสดุทำเรื่องการจัดจ้างเหมาต่างๆ ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน เลยทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ต้องมาเปิดซองในวันเกือบสุดท้ายของปีงบประมาณเดิมซึ่งก็ทำให้ฉุกละหุก ต่อการหาบริษัทฯ ที่จะเข้ามาทำงาน ตรงนี้ก็เข้าใจดี แต่พอมาในปีนี้หน่วยงานส่งเรื่องให้ส่วนการพัสดุล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนกว่า แต่ก็ยังมาเปิดซองเอาวันใกล้ๆ จะหมดสัญญาเดิม ปัญหาก็เหมือนเดิม อาจจะหนักกว่าเดิมด้วย เลยไม่เข้าใจว่า นี่เป็นเรื่องปกติหรือผิดปกติ ขอความกรุณาชี้แจงด้วย หรือปรับวิธีการให้ดีกว่าเดิม แลอีกประการหนึ่ง ขอให้พิจารณาทบทวนวิธีการสอบราคาแบบ e-auction ว่าช่วยลดการโกงได้จริงหรือ อาจจะลดการโกง การฮั้วกันได้ แต่นำมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้หรือ? เราอาจจะต่างกับหน่วยงายภายนอกเช่น กรมทางหลวง หรือกรมอื่นๆ ที่มีการประมูลการก่อสร้างกันมากๆ แล้วก็ยากต่อการตรวจสอบ แต่นี่เป็นการจัดจ้างในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมางานในมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ และมีกฎ/ระเบียบ มากมายก่ายกอง มันจะทำให้ล่าช้า และไม่มีผู้มารับจ้าง ทำให้เกิดปัญหาตามมาในการหาผู้รับจ้าง สุดท้ายก็ได้ผู้รับจ้างเดิมๆ ที่ไม่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นได้เลย ได้โปรดเถอะนะ ช่วยทำให้มันดีกว่าเดิมได้ไหม หากจะ e-aution ก็น่าจะเป็นเฉพาะเรื่องการประมูลงานก่อสร้าง ส่วนการจัดจ้างเหมาเช่น การทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย หรืออื่นๆ ทำนองนี้ ให้ใช้วิธีการสอบราคาอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้ว ลดขั้นตอนทาง e-auction ที่เกินความจำเป็น เสียเวลา เสียงบประมาณ และที่สำคัญเสียความรู้สึกที่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดิม
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ขอถมาทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาของพนักงาน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: อยากได้ตัง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
ขอถมาทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาของพนักงานและข้าราชการว่าทำไมค่าล่วงเวลาถึงได้ช้ามากๆได้ไม่ตรงตามเดือนและบางทีเดือนที่ทำก่อนยังไม่ออกแต่เดือนที่พึ่งทำไปใหม่ๆออกมาก่อน
ไม่ทราบว่าไปติดค้างกันตรงไหนเพราะว่าคนที่ทำเค้าก็อยากจะได้เงินมาใช้จ่ายเพราะว่าต้องทำงานแลกมาไม่ใช่มาขอนะ ไม่ทราบว่าได้ลดขั้นตอนตามที่ท่านอธิการพูดไว้หรือป่าวยังไงก็รบกวนทำให้ได้ตรงตามเดือนด้วยนะจะได้สมกับที่เป็นมหาลัยอันดับ1ของประเทศ ฝากด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ไม่ทราบว่าค่าครองชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยจะขึ้นเป็  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: ปุน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553
ไม่ทราบว่าค่าครองชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยจะขึ้นเป็น 1500 บาทหรือเปล่าคะแล้วจะย้อนหลังไหมคะ แต่มหาวิทยาลัยอย่างมหิดลยังให้ค่าครองชีพเพิ่มและย้อนหลังให้ด้วย หากยังไม่มีสวัสดิการพนักงานที่ทำงานอยู่อาจจะย้ายไปที่อื่นที่ดีกว่าซึ่งทางดิฉันได้เจอกับตัวเองเนื่องจากน้องไม่สามารถทนกับเงินเดือนน้อยได้จึงต้องย้ายไปที่ดีกว่า
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 36 หัวข้อ || ตอบแล้ว 21 ข้อความ   จาก 19 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3