Log in เข้าระบบ      

 
เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ส่งมาล่าสุด (รวมทุกกลุ่ม)

     หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
| รวมทุกกลุ่ม | นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต | อาจารย์/บุคลากร | หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา | วิจัย/บริการวิชาการ |
| ระบบประกันคุณภาพ | อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ | งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ | รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | อื่น ๆ |

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,212 หัวข้อ || ตอบแล้ว 1010 ข้อความ   จาก 753 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81  
 เรียน ผู้เกี่ยวข้อง แจ้งปัญหาเรื่องความสะอาดแ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต
 จากคุณ: นิสิตชมรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
แจ้งปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นอยู่ที่น่าพึงปรารถนาของนิสิตที่ทำกิจกรรมบนตึกจุลฯชั้น4

เนื่องจากนิสิตชมรมที่อยู่บนตึกจุลฯชั้น4 สังเกตเห็นว่าห้องน้ำชายที่ตึกจุลฯชั้น4 สกปรกมาก สังเกตมานานแล้วว่า เมื่อใดจะมีการมาทำความสะอาด ซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2549 จนถึงตุลาคม2549 เราพบว่า คราบอุจจาระในห้องน้ำชายห้องที่1นับจากทางเข้าไปก็ยังคงมีคราบอุจจาระนั้นอยู่ เป็นภาพที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง ก็ยังไม่เห็นวี่แววการเข้ามาทำความสะอาดแต่อย่างใด จึงฝากให้ท่านห่วงใยเดินขึ้นมาสังเกตบ้าง อย่ามัวแต่รับผิดชอบเรื่องอื่นๆ แล้วคนใกล้ตัว(หมายถึงนิสิต)ท่านจะเมินเฉยได้นะ ควรจะดูแลนิสิตบ้าง เพราะนิสิตที่มาทำกิจกรรมก็มิได้รับเงินเดือนอะไรแต่อย่างใด ขอเพียงนี้คงไมมากเกินไป

และก็เรื่องสัตว์ที่เรียกว่า"หนู" เคยเห็นบ่อย และหลายครั้งที่พบว่ามีอุจจาระหนูมีในที่ต่างๆตามโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ สาเหตุเนื่องมาจากห้องทำกิจกรรมสกปรก(มันก็ต้องมีอยู้แล้ว หนูมันมีเกือบทุกที่แหละ) ซึ่งสมัยก่อนไม่มีปัญหานี้ เพราะห้องชมรมจะมีประตูปิดกั้น ซึ่งป้องกันหนูได้แน่นอน แต่จะไปปรับโครงสร้างก็คงเสียงบประมาณมาก จึงอยากเสนอและวิงวอนให้จ้างบริษัทกำจัดหนูมาด้วยนะ เพราะตอนนี้ เบื่อและเหม็นอุจจาระและปัสสาวะหนูมากๆ จะจับอะไรก็ต้องไปล้างมือ

ด้วยความห่วงใยต่อสวัสดิภาพนิสิต และด้วยความเคารพอย่างสูงที่ท่านจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
ขอบคุณอย่างสูง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 หนังสือของสำนักงาน กพ ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: เงินเดือนสูงสุดของอันดับ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549
หนังสือของสำนักงาน กพ ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2547 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ในปีงบฯ พศ.2547 ตรงที่แจ้งเกี่ยวกับข้าราฃการพลเรือน ระดับ 1-7 ซึ่งได้รับเงินเดือนในอัตราขึ้นสูงสุดของอันดับและขั้นก่อนสูงสุดของอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2-8 ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับตามลำดับ หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขี้นสูงสุดจะได้รับการปรับเงินเพิ่มทุกคนใช่ไหม มหาวิทยาลัยหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา ขณะนี้ทุกคนได้รับในส่วนนี้หรือยัง ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 อยากเสนอแนะให้ฝ่ายกิจการวิจัย ทำผลงานวิจัยจุฬาฯเป็  
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: Researcher เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2549
อยากเสนอแนะให้ฝ่ายกิจการวิจัย ทำผลงานวิจัยจุฬาฯเป็นตัวเลข หรือกราฟ (ข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล) แยกเป็นรายเดือน รายคณะ Top 5 Author Top 5 Faculty etc เทียบกับคู่แข่งแบบ realtime เลย จะได้ไหมครับ

จุดประสงค์
เพื่อให้ข้อมูลทุกฝ่ายมี่เกี่ยวข้อง
เพื่อกระตุ้นทุกฝ่ายมี่เกี่ยวข้อง
ยกย่องคนทำงาน
ให้กำลังใจคนทำงาน
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/3)       

 ตอลดเวลาที่ผ่านมา สนามเปตองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั  
หมวดหมู่ : นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต
 จากคุณ: ประธานชมรมเปตอง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2549
ตอลดเวลาที่ผ่านมา สนามเปตองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณข้างหอพักนิสิตหญิง เป็นสถานที่ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ชมรมเปตองจุฬาฯ หรือแม้แต่บุคคลภายนอก ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ แต่จากสภาพปัจจุบันยังพบว่าสนามเปตองของจุฬายังขาดความสมบูรณ์อีกมาก โดยจะขอชี้แจงเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. สนามเปตองของจุฬายังไม่มีป้ายคะแนน (score board) เพื่อใช้ในการแข่งขันเลย จึงอยากขอให้ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งป้ายคะแนนขึ้นบริเวณหัวสนามของทั้ง 12 สนาม

2. บริเวณรอบ ๆ สนามเปตองยังขาดเก้าอี้สำหรับนั่งพักและนั่งชม ซึ่งด้วยความกรุณาของทางจุฬาฯ ได้สนับสนุนม้านั่งยาวมา 6 ตัว แต่ยังพบว่ายังไม่พอ จึงมีความประสงค์ของม้านั่งแบบเดิมเพิ่มอีก 10 ตัว

3. บล็อกตัวหนอนรอบสนามเปตองที่มีไว้กั้นลูกเปตองนั้นติดตั้งผิดด้าน ทำให้ไม่สามารถกั้นลูกเปตองได้ และลูกเปตองจะออกนอกสนามบ่อยมาก อยากให้หาช่างมากลับบล็อกตัวหนอนให้ถูกด้าน นอกจากนี้อยากให้นำกรวดมาโรยสนามให้มากขึ้นเนื่องจากตอนนี้สนามมีแต่ดินเท่านั้น

4. ไฟสปอตไลท์ของสนามเปตองบางทีพบว่ามีการชำรุด แต่มักไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่เปลี่ยนแปลง จึงขอความกรุณาให้มีการติดตามเรื่องไฟสนามมากขึ้น รวมทั้งหากเป็นไปได้อยากให้ขึ้นเสาไฟสปอตไลท์ที่ปลายสุดอกีด้านหนึ่งของสนาม เพราะจากสภาพปัจจุบันที่มีเสาไฟเพียงสองต้น (ฝั่งขวากับตรงกลาง) ยังไม่เพียงพอ และทำให้ด้านหนึ่งของสนามมืดไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

5. เนื่องจากจำนวนผู้เข้าใช้สนามเปตองมีจำนวนมาก จึงอยากขอเพิ่มถังขยะตามจุดต่าง ๆ รอบ ๆ สนามเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

6. อยากขอให้จัดทำตะแกรงเหล็กแบบมีกุญแจล็อกไว้เก็บลุกเปตองบริเวณใต้หอพักนิสิตหญิงเพื่อความสะดวกในการเก็บลูกเปตอง เนื่องจากห้องชมรมอยู่ไกลมากและไม่สะดวกต่อการใช้งาน

ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าสนามเปตองของจุฬาไม่ได้รับการดูแลมาเป็นระยะเวลาพอสมควร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุง และการปรับปรุงนี้จะส่งผลถาวรและใช้ประโยชน์ไปได้ยาวนานเป็นสิบ ๆ ปี ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาช่วยแก้ไขสภาพต่าง ๆ ตามที่ได้เรียนไปแล้วด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 ความคิดเห็น – การให้บริการของงานอนามัย สำนักงานนิส  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: อ. ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549
ความคิดเห็น – การให้บริการของงานอนามัย สำนักงานนิสิตสัมพันธ์

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา ดิฉันไปขอรับบริการ ณ งานอนามัยบริเวณใต้อัฒจันทร์ของสนามกีฬาจุฬาฯ เนื่องจากป่วยกระทันหัน โดยที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้รับบริการไปด้วย และจำเลขที่บัตรของตัวเองไม่ได้
หลังจากแสดงความจำนงค์แล้ว เจ้าหน้าที่สุภาพบุรุษ ได้พยายามสืบค้นเลขที่จากสมุดบัญชีรายชื่อให้แต่หาไม่พบ เจ้าหน้าหญิงที่ไม่สุภาพ จึงบอกด้วยเสียงอันห้วนว่าให้ทำบัตรใหม่ ดิฉันสอบถามว่ามีทางค้นหาประวัติได้ไหม เนื่องจากมีประวัติการรักษาเดิมอยู่ เจ้าหน้าที่หญิงที่ไม่สุภาพ แสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจ ถามต่อด้วยเสียงอันห้วนและเข้มว่า มาประมาณปีไหน ดิฉันแจ้งว่าประมาณปีที่แล้ว เลขที่บัตรคล้ายๆ จะเป็น 48..... หรืออะไรสักอย่างทำนองนี้ แต่ไม่ได้ใช้บ่อยจึงจำไม่ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่หญิงที่ไม่สุภาพก็มีคำตำหนิออกมาเป็นชุดๆ ขอยกตัวอย่างเพียงสั้นๆ เช่น เลขบัตร น่ะ สำคัญ ไม่ใช่สำคัญ ไม่เคยจำกันได้, มาเจ็ดวันก็ลืมทั้งเจ็ดวัน และบอกว่าถ้าจะให้ค้นจะรอไหม ค้นทุกตู้เนี่ย (เรียนย้ำให้ทราบว่า การพูดของเจ้าหน้าที่หญิงที่ไม่สุภาพไม่มีหางเสียง ห้วนและเข้ม หน้าบึ้งมากๆ)
ดิฉันต้องกล่าวคำขอโทษ พร้อมแจ้งให้ทราบว่าเป็นอาจารย์มีงานรออยู่ (ต้องเข้าประชุมเรื่อง E-Office) และไม่ได้วางแผนจะมารับบริการในวันนี้ ป่วยกระทันหันจริงๆ จึงคิดว่างานอนามัยน่าจะเป็นสถานพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดที่จะมารับขอรับบริการ และหากไม่สามารถค้นหาบัตรเดิมได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าต้องทำบัตรไม่ เจ้าหน้าที่สุภาพบุรุษจึงทำใบแทนและให้ไปรอรับการรักษา หลังจากนั้นก็เกิดความมหัศจรรย์จริงๆ พบ-บัตรเดิม-

ขอเรียนถามว่า ลักษณะการให้บริการอย่างนี้ เป็นเกณฑ์การให้บริการสำหรับผู้ลืมบัตรใช่หรือไม่ ถ้าใช่ดิฉันก็ไม่ติดใจและขอโทษต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เสียระบบการทำงาน หากมีเกณฑ์อื่น กรุณาแจ้งให้ทราบ และดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่หญิงที่ไม่สุภาพตามสมควรด้วย

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
อ. ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 ทำไมการจ่ายเงิน การจ่ายเช็คของเงินรายได้ของคณะฯ จึ  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: ยอดเยี่ยม มากดี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549
ทำไมการจ่ายเงิน การจ่ายเช็คของเงินรายได้ของคณะฯ จึงไม่จ่ายตรงเข้าบัญชีของผู้ประกอบการเลย ให้เหมือนกับงบประมาณแผ่นดินบ้างเลย จะได้ลดงานลง และไม่ต้องมีงานมาก และไม่ต้องเปลืองเงินเสียเงินค่าเช็คด้วย ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย เพราะทุกวันนี้ถ้าไม่ลดความสิ้นเปลืองของเรื่องเช็คลง คงจะสิ้นเปลืองมาก วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเลย จะได้ลดเรื่องเช็คลงไปอย่างมากเลย ขอให้พิจารณาด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 ผมอยากทราบว่าจุฬาฯ มีแนวทางหรือนโยบายสนับสนุนการทำ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต
 จากคุณ: นิสิตผู้ต้องการพัฒนากิจกรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549
ผมอยากทราบว่าจุฬาฯ มีแนวทางหรือนโยบายสนับสนุนการทำกิจกรรมของนิสิตจุฬาฯ อย่างไรตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายนี้เป็นต้นไป เพราะได้มีการเปลี่ยนท่านรองอธิการที่ดูเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/3)       

 อยากให้มหาวิทยาลัยมีสำนักงานจัดการครุภัณฑ์ส่วนกลา  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: มุมมอง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549
อยากให้มหาวิทยาลัยมีสำนักงานจัดการครุภัณฑ์ส่วนกลางเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ไม่หนักการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมครุภัณฑ์แต่ละภาคแต่ละคณะฯ โดยมีหน่วยศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเก็บข้อมูลของครุภัณฑ์ได้และสามารถเก็บได้ขนาดมาก และสามารถเรียกมาดูได้ทุกเมื่อที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคณะฯได้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงได้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ว่าครุภัณฑ์ของแต่ละคณะฯมีอะไรบ้าง ถ้ามหาวิทยาลัยอยากจะตรวจสอบดู และไม่ต้องเป็นภาระหนักในการดูแลด้วย เป็นการพัฒนาระบบ อีกแบบหนึ่ง
ถ้าหากมหาวิทยาลัยสามารถทำระบบนี้ขึ้นมาได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงเมื่อมีการตรวจสอบ และมหาวิทยาลัยก็สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วย และยังเป็นการวางแผนครุภัณฑ์ที่ไช้ได้ ใช้ไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ หรือถ้าไม่ใช้อย่างไรก็จำหน่าย หรือขายไป และเป็นการควบคุมไม่ให้มีครุภัณฑ์เกินความจำเป็นที่ไม่ต้องการอีกด้วย สามารถเปิดดูทางเว็บได้ว่าคณะฯไหนมีครุภัณฑ์อะไรบ้าง อยู่ที่ไหน สามารถเสริชดูได้ มหาวิทยาลัยควรจะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาได้แล้ว อยากเห็นแต่ความก้าวหน้าและศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นบ้างไม่มากก็น้อย ขอให้รับพิจารณาไว้ด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างสูง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 มีเรื่องอยากเรียนสอบถามค่ะ 1.ขณะนี้ดิฉันเ  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: ข้าราชการประจำ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549
มีเรื่องอยากเรียนสอบถามค่ะ

1.ขณะนี้ดิฉันเป็นข้าราชการปฏิบัติงานประจำภาควิชา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (เงินเดือนใกล้ตันเต็มที่แล้วค่ะ) อยากทราบว่าดิฉันสามารถทำผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ระดับ 7 ได้หรือไม่คะ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร หรือว่าต้องเสนอแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งชำนาญการระดับ 6 ก่อน (เงินเดือนเกินขั้นต่ำระดับ 7 มาเยอะแล้วค่ะ เพราะใกล้จะตันในระดับ 6 แล้ว อยากทราบมาก ๆ ค่ะ เพราะเหลือเวลาราชการอีกนานพอสมควรจึงจะเกษียน)

2. ทางจุฬาฯ มีกรอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ระดับ 7 หรือไม่คะ (เห็นมหาวิทยาลัยอื่นมีน่ะค่ะ)

3. ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำผลงานเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการ สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานใดคะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ดิฉันเคยไปรักษาอาการปวดหลังที่คลินิกกายภาพบำบัด ขอ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: บุคลากรจุฬาฯ คนหนึ่งค่ะ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549
ดิฉันเคยไปรักษาอาการปวดหลังที่คลินิกกายภาพบำบัด ของคณะสหเวชศาสตร์ ในตอนเย็น จึงได้ทราบมาว่าใบเสร็จรับเงินของที่นี่สามารถเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าหมอหรือผู้รักษาแม้แต่บาทเดียว โดยที่ผู้รักษาจะได้ค่าตอบแทนจากค่ารักษาที่ได้รับจากผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งของที่ผู้ป่วยจ่ายไปทั้งหมด (อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจ) และค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย ดิฉันคิดว่าวิธีการบริหารในลักษณะนี้เป็นวิธีการที่ดีมาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่มีการบริการคลินิกพิเศษในจุฬาฯ น่าจะปฏิบัติตามบ้าง จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำงาน และยังไม่เป็นการยกภาระค่าหมอให้กับผู้ป่วยอีกด้วย เนื่องจากผู้ป่วยสามารถนำค่ารักษาพยาบาลไปเบิกจากหลวงได้ทั้งหมด ขอบคุณมากค่ะ แล้วดิฉันจะคอยติดตามข่าวนะคะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/4)       

 อยากแสดงความเห็นเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของจ  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: บุคลากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549
อยากแสดงความเห็นเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ ดิฉันสังเกตว่าเวลาไปติดต่องาน มักจะพบเจ้าหน้าที่ (นักวิชาการ) ระดับหัวหน้าบางคน แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยนัก เสื้อยืด (ที่ไม่ใช่เสื้อเหลือง) กระโปรงสั้น ผมเผ้ารุงรัง ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ และบางคนเวลาใส่เสื้อเหลืองแล้วใส่กางเกงลายที่ไม่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นลวดลายสีฉูดฉาด หรือกางเกงลายทหาร ดิฉันคิดว่าควรจะมีระเบียบหากแต่งเสื้อเหลือง ควรใส่กางเกงสีดำหรือสีเข้มที่ดูสุภาพคะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 ได้เดินผ่านคณะครุศาสตร์ด้านติดถนนพญาไททุกวันบริเวณ  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: ข้าราชการชั้นผู้น้อย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549
ได้เดินผ่านคณะครุศาสตร์ด้านติดถนนพญาไททุกวันบริเวณคณะครุศาสตร์ติดถนนพญาไทโดยรวมแล้วร่วมรื่นดี แต่มีจุดที่ไม่น่ามองอยู่หนึ่งจุดคือจุดที่ใช้เป็นที่ทิ้งขยะอยู่ริมถนน บางวันขยะที่นำมาทิ้งมีเป็นจำนวนมากทำให้ล้นออกมาจากที่รองรับทำให้ไม่น่าดู และบางวันถ้าเกิดฝนตกด้วยแล้วจะส่งกลิ่นเหม็นมาก ทำให้เสียภาพพจน์ของจุฬาฯเป็นอันมาก ผู้บริหารน่าจะลองไปเดินดูนะคะมองไปแล้วไม่สวยเลยน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นจะดีกว่าเพราะตรงนี้ติดกับถนนพญาไทเลยทีเดียวรถวิ่งผ่านไปมาหรือรถติดก็สามารถมองเห็นได้ไม่น่าดูเลย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ขอชมเชยความมีน้ำใจช่วยเหลือเรื่อง I.T. ของเจ้าหน้า  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: ชูพงศ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549
ขอชมเชยความมีน้ำใจช่วยเหลือเรื่อง I.T. ของเจ้าหน้าที่ของสำนัก I.T. เป็นอย่างมากครับ ที่กรุณาตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ให้อย่างละเอียด ทั้งทางโทรศัพท์ (83314) และที่ชั้น 4 ทุกคนที่พบมีความกระตือรือล้นในการทำงานและช่วยเหลือเป็นอย่างดี รู้สึกภูมิใจที่จุฬาฯ ของเรามีเจ้าหน้าที่ดีๆ เช่นนี้ครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ปัจจุบันระบบการรักษาความปลอดภัยมีการพัฒนา ปรับปรุง  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549
ปัจจุบันระบบการรักษาความปลอดภัยมีการพัฒนา ปรับปรุง ในเรื่อง
ระเบียบวินัย การแต่งกาย ดีขึ้น สิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อไปคือ
การ screen รถยนต์ที่วิ่งเข้า ออกและนำมาจอด ในมหาวิทยาลัย
ฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ ศศินทร์ มีรถยนต์
ใช้ปริมาณมาก ควรหามาตราการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการพิเศษ
ในช่วงเวลากลางวันจะเป็นจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก เพราะใครก็ได้สามารถนำรถยนต์เข้า ออกหรือนำมาจอดได้โดย
อิสระเสรี ไร้เงาของเจ้าหน้าที่รักความปลอดภัย น่าจะล้อมคอกก่อนวัวหาย นะครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ความจริงข้อร้องเรียนนี้ควรนำไปอยู่ในหมวดสารสนเทศ แ  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: ต้องการความมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
ความจริงข้อร้องเรียนนี้ควรนำไปอยู่ในหมวดสารสนเทศ แต่ร้องเรียนหลายครั้งแล้วไม่พบว่ามีอะไรดีขึ้น เรื่องที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยรับทราบแล้วพิจารณาปรับปรุงคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต้องอะไรมาก แค่การส่ง e-mail ก็มีปัญหาทุกอาทิตย์ ส่งไม่ได้ ส่งเหมือนได้ แต่ไม่ถึง เมล์มาจากที่อื่นไม่เข้า เป็นแบบนี้หลายเดือนแล้ว ทราบว่าที่ตึกจามจุรีที่ท่านผู้บริหารอยู่ ระบบดี ดังนั้นท่านผู้บริหารอาจไม่ทราบปัญหา จึงอยากกราบเรียนมา ณ ที่นี้ เพราะมองไม่เห็นทางว่าหากระบบสารสนเทศยังเป็นไปเช่นนี้ จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้อย่างไร จะติดต่อแหล่งทุน หรือมีการติดต่อให้ไป present paper เมล์กลับไม่ถึง การจะเป็นเลิศระบบสนับสนุนจะต้องดีซะก่อน
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,212 หัวข้อ || ตอบแล้ว 1010 ข้อความ   จาก 753 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81