Log in เข้าระบบ      

 
เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ส่งมาล่าสุด (รวมทุกกลุ่ม)

     หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
| รวมทุกกลุ่ม | นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต | อาจารย์/บุคลากร | หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา | วิจัย/บริการวิชาการ |
| ระบบประกันคุณภาพ | อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ | งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ | รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | อื่น ๆ |

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,191 หัวข้อ || ตอบแล้ว 995 ข้อความ   จาก 744 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  
 ทราบว่าที่จุฬาฯมีการสอบ pre tofel และสามารถนำคะแนน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: นภางค์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
ทราบว่าที่จุฬาฯมีการสอบ pre tofel และสามารถนำคะแนนนั้นไปเทียบกับ tofel ได้ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ใด
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ขอชมเชย เจ้าหน้าที่หน่วย รปภ. มารยาทดีมาก  
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: บุญธรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
ขอชมเชย เจ้าหน้าที่หน่วย รปภ. มารยาทดีมาก
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เรื่อง การจอดรถหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตึกจามจุรี 2<  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: อาจารย์จุฬา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549
เรื่อง การจอดรถหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตึกจามจุรี 2

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2549 เวลา 16.15 น. ขับรถมาจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินไปทางตึกจามจุรี 5 เนื่องจากตอนที่มามีรถจอดรอไฟเขียวกันอยู่มาก จึงพยายามขับไปทางขวาให้เป็นเลนที่ 3 ปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะมีรถ Misubishi สีครีม ทะเบียน ศฎ 2986 ไปจอดอยู่หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้วจอดโดยท้ายรถห่างจากกำแพงทางเดินออกจากตึกจามจุรี 1 หรือ 2 (ตึกที่เป็นที่ตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์) ถึงประมาณ 15 เมตร

เคยสังเกตว่าตอนเย็นมักมีรถมาจอดอย่างนี้เสมอ เรื่องนี้ผมคิดว่า รศ. บัญชา ชลาภิรมย์ ผู้ดูแลสำนักงาน รปภ. ของจุฬา ฯ น่าจะหาเวลามาดูบ้าง เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์เองก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของท่าน

ที่อยากเสนอให้ทำ คือ ให้นำป้ายห้ามจอดมาติดตั้งไว้แถวนั้น (ยกเว้นรถขนเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มาจอดขนเงินขึ้น-ลงช่วงสั้น ๆ) แล้วกำชับ รปภ. ที่เฝ้าหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือที่ทางเข้าออกของที่จอดรถของผู้บริหารให้คอยมาบอกคนที่ขับรถมาจอดหรือหยุด ให้ไปจอดหรือหยุดที่อื่น คนอื่น ๆ ที่ขับรถมาจะได้ไม่ต้องมาหยุดรอไฟเขียว จึงค่อยไป เป็นการประหยัดน้ำมันของโลก ประหยัดเวลาของคนที่ต้องขับรถผ่านตรงนั้นในเวลาเย็น ๆ และเป็นการแสดงถึงความมีวิจารณญาณของคนของจุฬา ฯ ด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/2)       

 เรื่องด่วนโรงอาหารบริเวณวิทย์กีฬาที่ได้มีการปรับปร (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: นิสิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
เรื่องด่วนโรงอาหารบริเวณวิทย์กีฬาที่ได้มีการปรับปรุงติดกรงกันนก
กลายเป็นกรงนกแทน เนื่องจากไม่ได้ไล่นกออกไป น่ากลัวมากสำหรับโรคไข้หวัดนกคับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/3)       

 เรียน ผู้รับผิดชอบเสียงสวรรค์ฯ เป็นน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ
 จากคุณ: จุฬาตรีคูณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
เรียน ผู้รับผิดชอบเสียงสวรรค์ฯ
เป็นนิสิตเก่า ที่เข้ารับบริการห้องสมุดในจุฬาฯ โดยเฉพาะหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการเป็นประจำ ขอชมเชยว่า บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการนั้น ให้บริการด้วยอัธยาศรัยไมตรีที่ดียิ่ง เป็นที่ประทับใจ แต่อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่า website ของสถาบันนั้น ใช้เวลาปรับปรุงนานจัง ขอเป็นกำลังใจให้ อยากให้ปรับปรุงเสร็จเร็ว ๆ จะได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
ขอบคุณ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/2)       

 ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในจุฬาฯ ต้องจัดให้มีการสอบ  
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: พิศสมัย ไมตรีจิตต์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในจุฬาฯ ต้องจัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่าเครื่องมือนั้นมีความเที่ยงตรง จำเป็นต้องจ้างหน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐ และเอกชนสอบเทียบให้ ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก เป็นไปได้หรือไม่ว่าหน่วยงานภายในจุฬาฯ จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถถึงขั้นรับสอบเทียบได้เอง ถ้ามี ขอให้แจ้งให้รับทราบบ้าง ที่สำคัญต้องการให้ส่วนประกันคุณภาพจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับมาตรวิทยา เพื่อให้บุคลากรของเรามีความรู้ทางด้านนี้ ในหน่วยงานของดิฉันก็มีปัญหาในการอ่านแปลความหมายจากใบรับรองการสอบเทียบ เนื่องจากไม่เข้าใจ ทำให้ใช้ประโยชน์จากใบรับรองไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ช่วงนี้สังเกตว่ามีการตัดต้นไม้ใหญ่ๆ อ  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: เด็กจุฬา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549

ช่วงนี้สังเกตว่ามีการตัดต้นไม้ใหญ่ๆ ออกไปเป็นจำนวนมาก และตัดในหลายๆ ที่ เช่น

1. ต้นไม้บริเวณรอรถป๊อบ ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว ตัดไปแล้วร้อนมากๆ
2. ต้นไทร หลายต้น บริเวณธรรมสถาน ทำให้ขาดความร่มรื่นไปอย่างเห็นได้ชัด
3. ต้นไม้ด้านหน้าหอพัก

ทั้งหมดที่ตัดไป ไม่ได้ทำให้อะไรดูดีขึ้นเลย ซ้ำกลับไม่น่ามองมากขึ้น ทำให้ขาดความร่มรื่น เหมือนที่เคยมีมา ซึ่งความร่มรื่นถือเป็นสัญลักษณ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่สามารถมีได้
และต้นไม้ที่ถูกตัดไปไม่ใช่แค่การตัดแต่งกิ่ง แต่เหมือนกับตัดเพื่อไม่ให้เติบโตอีกเลย

ขอฝากเจ้าหน้าที่, หัวหน้า และผู้รับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับความร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาฯ ...
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/2)       

 มีคำถามครับ ขอให้ส่งเรื่องนี้ขึ้นไปด้วยครับ และกรุ  
หมวดหมู่ : นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต
 จากคุณ: นิสิตชมรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549
มีคำถามครับ ขอให้ส่งเรื่องนี้ขึ้นไปด้วยครับ และกรุณาใส่ question mark ใหญ่ๆเลยนะครับ
ถามว่า ทำไมถึงคิดจัดโครงการถนนคนกิจกรรมขึ้น เพราะ งบประมาณถึง 400,000 บาท แลกกับผลของงานแค่นั้น มันไม่คุ้มกันเลย ไม่ได้ตอบโจทย์จุดประสงค์ด้วย
รู้สึกว่าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์เดินมาผิดทางแล้วครับ
เพราะว่า แค่คนที่มาทำกิจกรรมออกบูธในวันนั้น ก็ไม่ค่อยจะเต็มใจที่จะทำกิจกรรมครั้งนั้นแล้ว แล้วประสาอะไรที่จะทำให้คนอื่นที่ไม่เคยทำกิจกรรมจะมาทำ
ขอเสนอแนะให้ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนภาพครับผม เพราะตอนนี้ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์รู้สึกไม่ได้เป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมเลย อยากให้คุณดูตัวอย่างการดำเนินงานของ สสส. นะครับ ทางนู้นเค้าเข้าใจเด็กอย่างดีเลยแหละ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/3)       

 อยากเรียนให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของระบบคอ  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: บุคลากร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549
อยากเรียนให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ภายในจุฬาฯ นอกเหนือจากปัญหาความล่าช้าของสัญญาณหรือถึงขั้นใช้งานไม่ได้เลย อย่างที่ทราบอยู่

ปัญหาที่กำลังพบอยู่ในระยะครึ่งเดือนมานี้คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีความล่าช้าอย่างผิดปกติ เมื่อทำการตรวจสอบด้วยโปรแกรมปัองกันไวรัสชนิดล่าสุดแล้ว พบว่าไม่มีไวรัส หรือความผิดปกติใดๆ ในเครื่อง แต่โปรแกรมตรวจพบความพยายามเจาะเข้าระบบ เป็นระยะๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำงานช้า จากหมายเลขเครื่องที่มาจากจุฬาฯ ด้วยกัน เท่าที่มีการบันทึกไว้ในระยะ15 วัน มีหมายเลขดังนี้
161.200.17.111(1125)
161.200.17.82(1929)
161.200.39.67(1760)
161.200.34.136(2120)
161.200.17.111(1162)
161.200.17.108(3729)
161.200.33.105(4842)
161.200.33.59(1637)
161.200.17.108(2155)

หมายเลขข้างต้นนี้ เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จดไว้ได้ และเครื่องก็ไม่ได้เปิดใช้งานตลอดเวลา แต่รู้สึกว่าสภาพการณ์จะรุนแรงขึ้น อย่างวันนี้ เปิดใช้เครื่องยังไม่ถึง 1 ชั่วโมง ตรวจพบไปแล้ว 5 ครั้ง จนต้องแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการหยุดใช้ระบบเชื่อมต่อภายใน ซึ่งก็ทำให้ไม่สามารถส่งงานพิมพ์ หรือค้นข้อมูลใดๆ ทางอินเตอร์เน็ตได้

ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรุณาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ เพราะอาจมีเครื่องในจุฬาฯ ที่ยังไม่มีระบบป้องกันดีพอแล้วจะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสหรือหนอนอินเตอร์เน็ต ทำความเสียหายให้กับระบบโดยรวม
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เรียนฝ่ายกิจการวิจัย ขอเรียนถามเกี่ยวกับ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: นักวิจัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2549
เรียนฝ่ายกิจการวิจัย

ขอเรียนถามเกี่ยวกับความชัดเจนของหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ว่า
1.ค่าตอบแทนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในแต่ละฐานข้อมูลเช่น ISI Scopus Medline etc เท่ากันใช่หรือไม่ครับ (คือ 10,000 บาท)
2.Impact factor ที่ต่างกัน ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันใช่หรือไม่
3.Original article, Review article, Short communication, Rapid communication, Research note, Brief communication, Case report, Comment, etc ที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลมาตรฐานข้างต้น ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันหรือไม่ครับ
4. ที่ฝ่ายวิจัยคณะสัตวแพทย์ได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ Full article ในวารสารที่ไม่มีค่า Impact factor (ไม่ใช่วารสารใน ISI) แต่อยู่ใน Pubmed เป็นจำนวน 5,000 บาท ส่วนบทความที่เป็น short communication ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลเช่น ISI Scopus Medline Pubmed JCR Indexmedicus เป็นจำนวน 5,000 บาท เท่ากัน แบบนี้ใช่เจตนารมณ์ของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ครับ เพราะในประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน

ด้วยความนับถือ
นักวิจัย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 สวัสดี สงสัยว่าระบบราชการไทย จึงไม่ค่อยประสาน  
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
 จากคุณ: ร่วมมือกันหน่อย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549
สวัสดี
สงสัยว่าระบบราชการไทย จึงไม่ค่อยประสานงานกัน
จะเล่าให้ฟัง คือวันก่อนหน้านั้น โทรไปที่สำนักงานแห่งหนึ่งในจุฬาฯ จะใบ้ว่าเกี่ยวกับอาคารสถานที่ แค่โทรไปบอกว่าขอร้องให้เปิดไฟบริเวณที่ต้องการในตอนค่ำหน่อย แต่ปรากฎว่าพนักงานที่รับผิดชอบไม่อยู่ คนที่รับโทรศัพท์จึงบอกให้โทรมาอีกที เราก็เลยขอให้เค้าประสานให้หน่อยได้ไหม เพราะเห็นว่ามันแค่ขอให้เปิดไฟ ไม่น่าจะยุ่งยากซับซ้อนอะไร พนักงานคนที่รับโทรศัทพ์ก็บอกว่ามาว่า "อ๋อ ต้องติดต่อเองค่ะ เพราะว่าว่าอยู่คนละส่วน" (ใช้น้ำเสียงสูงเล็กน้อย พอกระตุ้นอารมณ์) เราก็โอเค เดี๋ยวโทรมาเองก็ได้.
พอวางสายแล้ว ..เราก็เลยสงสัยว่า กะอีแค่ช่วยบอกเพื่อนร่วมงานว่า มีคนโทรมาบอกให้ช่วยเปิดไฟหน่อย มันยากมากเลยเหรอ อย่างน้อยก็รับฝากข้อความ จดบันทึกลงกระดาษเล็กๆแล้ววางไว้ที่โต๊ะให้พนักงานที่ไม่อยู่ก่อนก็ได้ ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย แล้วที่บอกว่าอยู่คนละส่วน แต่อยากถามว่า อยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือไม่? สำนักงานก็ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแบบว่า คนโทรมาที่จุฬาฯใหญ่แล้วให้ช่วยประสานไปที่หน่วยงานเล็กๆซักกะหน่อย อันนั้นก็ว่าไปอย่าง. อันนี้ก็อยู่ในสำนักงานเดียวกัน ที่เดียวกัน ทำไมไม่ช่วยบริการหน่อยล่ะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/3)       

 เรื่อง การบริการของศูนย์อาหารคณะทันตแพทย์ วัน  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: อาจารย์จุฬาฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549
เรื่อง การบริการของศูนย์อาหารคณะทันตแพทย์
วันนี้ตอนเช้าไปกินข้าวที่ศูนย์อาหารคณะทันตแพทย์ ไปสั่งอาหารที่ร้านที่ 3 คนขายหวังดีมากจึงไปตักอาหารจานใหม่ให้ แต่ผมมองเข้าไปหลังร้านก็พบว่าเขาไปใช้มือหยิบไข่ดาวใส่ในจานข้าวให้ผม ตอนเขาเอาจานข้าวมาให้เลยบอกเขาไปว่า คราวต่อไปอย่าใช้มือหยิบอาหารใส่จานให้ลูกค้า ให้หาที่คีบมาใช้งาน เพราะมือที่หยิบอาหารอาจมีเชื้อโรคที่ทำให้ท้องร่วงติดอยู่ ทำให้คนที่กินอาหารเข้าไปท้องร่วงได้

ที่ร้านเดียวกันนี้เคยบอกคนขายไปแล้วว่าแตงกวาที่ใส่จานให้ลูกค้า ขอให้ปอกเปลือกด้วย เพราะเขาหั่นใส่มาให้โดยไม่ได้ปอกเปลือกเลย ไม่ทราบว่าได้ล้างก่อนหั่นด้วยหรือไม่

ที่ร้านขายผลไม้ที่อยู่ตรงกลางของศูนย์อาหาร เห็นวิธีที่เขาเตรียมผลไม้ให้ลูกค้าแล้ว ผมเลิกกินมาหลายเดือนแล้ว กล่าวคือ ทั้งที่เขามีถุงมือยางแบบที่แม่บ้านบางคนใช้ล้างห้องน้ำใช้ก็จริง แต่เวลาเขาหยิบผลไม้มาหั่น เขาใช้มือเปล่าหยิบมาหั่น เมื่อหั่นเสร็จจึงใช้ที่คีบ คีบใส่จาน ดังนั้นมือเดียวกันนั้นที่ไปเช็ดกับผ้าขี้ริ้วมาแล้ว ก็มาหยิบผลไม้หั่นให้ลูกค้ากินอีก แต่ที่ร้านผลไม้ ไม่อยากเป็นคนบอกเขาเอง คิดว่าเลิกกินของเขาเลยจะดีกว่า

ที่ส่งข้อความมานี้ หวังจะให้ผู้ดูแลศูนย์อาหารทำให้เป็นนโยบายของศูนย์อาหาร ในการไม่ให้คนขายอาหารใช้มือหยิบอาหารให้ลูกค้าโดยตรง แต่ให้ใช้ที่คีบ หรือหยิบผ่านถุงพลาสติกก็ยังดี และตรวจตราให้ทุกร้านปฏิบัติตามโดยสม่ำเสมอ (ใจจริงผมอยากเห็นคนขายทำจากจิตสำนึกมากกว่าที่ต้องมาคอยตรวจตรากัน แต่นั่นแหละถ้าเขามีจิตสำนึกแต่แรก ก็คงไม่ต้องให้มาร้องเรียนกันแบบนี้)
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 เรื่องเจ้าหน้าที่ดูแลห้องชมรมและห้องซ้อมกีฬาฯ บริเ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 จากคุณ: ชูพงศ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549
เรื่องเจ้าหน้าที่ดูแลห้องชมรมและห้องซ้อมกีฬาฯ บริเวณสนามกีฬาจุฬาฯ
ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ถึงท่านผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ และขอโทษถ้าหากเป็นการรบกวน ทั้งนี้เพื่อขอระดมความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้บริการอื่นร่วมด้วย จึงขอแสดงความคิดเห็นผ่านเสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์แห่งนี้
จากเดิมที่ผ่านมาทางห้องชมรมและห้องซ้อมกีฬา ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ชื่อคุณเศรษฐพงษ์ ขอชมเชยว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบในงานดีมาก ทั้งดูแลเรื่องความสะอาด การว่ากล่าวตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าจะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม มีจิตใจที่เข้าใจนิสิตที่เป็นนักกีฬาและนักกิจกรรม ที่ผ่านไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่เลี่ยงงาน เป็นคนที่มีจิตอาสาทำงานมากกว่าในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น รู้จักการจัดสวน ปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆ ทให้บริเวณนั้นร่มรื่น น่าอยู่น่าใช้ เวลาที่นิสิตมีปัญหาขอให้ช่วยก็ไม่เคยบ่นว่า ผมคิดว่าบุคลากรเช่นนี้ควรยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่างครับ
แต่เมื่อเร็วๆนี้ ได้ทราบว่ามีการโยกย้ายงาน เปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่คนอื่นมาดูแล พบว่าดูแลได้ไม่ดีเท่าเจ้าหน้าที่คนเดิม มีการเดินตรวจดูเหมือนกัน แต่จะมีการพูดที่ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่สบายใจ เช่นในเวลาประมาณสองทุ่มสิบนาที เจ้าหน้าที่ก็เดินมาพูดว่า สองทุ่มกว่าแล้วนะคะ ฟังดูเหมือนกับเป็นการเร่งให้นิสิตกลับทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา เวลาที่ปิดห้องคือสามทุ่ม และนิสิตก็ไม่เคยกลับหลังจากเวลาสามทุ่มแม้แต่วันเดียว ในห้องซ้อมกีฬา2 ก็มีฝุ่นเกาะอยู่เต็มไปหมด สังเกตได้จากเบาะของชมรมคาราเต้ ห้องชมรมก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำความสะอาด ฯลฯ
จึงขอเรียนด้วยความเคารพว่า หากเป็นไปได้ควรคัดเลือกเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจนักกีฬาฯ มีจิตใจด้านบริการ ทำงานอย่างรับผิดชอบ ไม่นิ่งดูดาย มาทำหน้าที่ดูแลทางด้านนี้เหมือนเดิมจะเป็นพระคุณมากครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 ห้องน้ำชั้นสองของอาคารจามจุรี 5 ซึ่งเปิดเป็นห้องน้  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: ตูน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
ห้องน้ำชั้นสองของอาคารจามจุรี 5 ซึ่งเปิดเป็นห้องน้ำให้ใช้ทั้งนิสิต
บุคลากร และผู้มาติดต่อทั่วไป มีปัญเป็นประจำในเรื่องส้วมชักโครก
มักจะมีแรงดันน้ำจากห้องน้ำหญิง มีกลิ่นเหม็น โถฉี่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ 1 โถ แก้ไขไม่เคยสำเร็จต้องงดใช้ บริษัททำความสะอาดก็ไม่ค่อยมีอุปกรณ์แก้ไขกลิ่น การเช็ดห้องน้ำก็ไม่ใช้น้ำยาเช็ดพื้น มักจะเช็ดจนพื้นเปียก ประหยัดเกินไป กล่องขายกระดาษทิชชูก็เสีย ก็ไม่มีหน่วยงานมาถอดออก ตอนนี้ห้องน้ำก็ต้องไปใช้ชั้นอื่น (ห้องน้ำชายชั้น 2)ผู้ไ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เป็นคำร้องเดิม ๆ เกี่ยวกับระบบ internet download ไ  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: อาจารย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549
เป็นคำร้องเดิม ๆ เกี่ยวกับระบบ internet download ได้ช้ามาก ๆ ตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ช้าหนักกว่าเดิม ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยกันได้อย่างไรเพราะขณะนี้ตนเองกำลังจะต้องการข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมแก้ไข ตามที่แหล่งทุนขอให้ได้ภายในวันจันทร์ เมื่อวาน (วันพฤหัสฯ) กว่าจะ Load ข้อมูลได้ก็ช้า และไม่ครบ วันนี้หวังจะทำต่อก็ไม่ได้เรื่องอีก น่าเสียดายที่เราบอกว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่แค่จะแก้ปัญหา IT ซ้ำซาก เรายังทำไม่ได้ดีเลย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,191 หัวข้อ || ตอบแล้ว 995 ข้อความ   จาก 744 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80