Log in เข้าระบบ      

 
เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ส่งมาล่าสุด (รวมทุกกลุ่ม)

     หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
| รวมทุกกลุ่ม | นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต | อาจารย์/บุคลากร | หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา | วิจัย/บริการวิชาการ |
| ระบบประกันคุณภาพ | อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ | งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ | รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | อื่น ๆ |

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,195 หัวข้อ || ตอบแล้ว 996 ข้อความ   จาก 745 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  
 เมื่อเช่านี้ผมได้ส่งอีเมล์ให้เพื่อที่มหาวิทยาลัย A  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549
"เมื่อเช่านี้ผมได้ส่งอีเมล์ให้เพื่อที่มหาวิทยาลัย AIT (ait.ac.th) ปรากฏว่าเมล์ตีกลับ และมีข้อความมาบอกว่า เมล์จาก server 161.200.192.10 ซึ่งก็ได้แก่ server ของระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยเรา ได้รับเกียรติอยู่ใน list ของ spammer ตามรายการของ www.spamcop.net ก็คงต้องให้ผู้ดูแลระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ เกี่ยวกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับ

โปรดดูเว็บไซต์ http://www.spamcop.net/bl.shtml?161.200.192.10 ครับ

รายละเอียดมีดังนี้ครับ

This is the Postfix program at host mail-rt1.it.chula.ac.th.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 อยากเสนอแนะให้ ฝ่ายกิจการวิจัยร่วมกับทางสำนักพิมพ์ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: อ มรกต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549
อยากเสนอแนะให้ ฝ่ายกิจการวิจัยร่วมกับทางสำนักพิมพ์จุฬาฯ หรือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ที่มีศักยภาพ รวบรวมวารสารทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทำเป็น Chulalongkorn Univ Press Online Journal/ Free Access indexed in Pub Med/ Scopus / etc โดยตั้งทีมทำงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ในวารสารนานาชาติ กันขึ้นมาดูแลกันจริงจังเลย เพื่อให้สามารถ กระตุ้นผลงานวิจัยออกมา อันเป็นตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยอันที่สำคัญ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 รายการอธิการออนไลน์ล่าสุดป้ายงานไม่ตรงกับที่ออกอาก  
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
 จากคุณ: admin เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
รายการอธิการออนไลน์ล่าสุดป้ายงานไม่ตรงกับที่ออกอากาศ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เรียน ผู้อำนวยการส่วนการคลัง อยากให้ประกา  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: พรรณวดี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
เรียน ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

อยากให้ประกาศหรือ แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัย ทราบวันที่ จะคืนเงินกองทุนเงินสะสม ให้พนักงานทราบด้วยค่ะ

เนื่องจากกองทุนได้ยุบเลิก ในวันที่ 30 กันยายน 2548 นี้ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 ทราบว่าที่จุฬาฯมีการสอบ pre tofel และสามารถนำคะแนน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: นภางค์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
ทราบว่าที่จุฬาฯมีการสอบ pre tofel และสามารถนำคะแนนนั้นไปเทียบกับ tofel ได้ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ใด
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ขอชมเชย เจ้าหน้าที่หน่วย รปภ. มารยาทดีมาก  
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: บุญธรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
ขอชมเชย เจ้าหน้าที่หน่วย รปภ. มารยาทดีมาก
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เรื่อง การจอดรถหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตึกจามจุรี 2<  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: อาจารย์จุฬา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549
เรื่อง การจอดรถหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตึกจามจุรี 2

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2549 เวลา 16.15 น. ขับรถมาจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินไปทางตึกจามจุรี 5 เนื่องจากตอนที่มามีรถจอดรอไฟเขียวกันอยู่มาก จึงพยายามขับไปทางขวาให้เป็นเลนที่ 3 ปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะมีรถ Misubishi สีครีม ทะเบียน ศฎ 2986 ไปจอดอยู่หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้วจอดโดยท้ายรถห่างจากกำแพงทางเดินออกจากตึกจามจุรี 1 หรือ 2 (ตึกที่เป็นที่ตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์) ถึงประมาณ 15 เมตร

เคยสังเกตว่าตอนเย็นมักมีรถมาจอดอย่างนี้เสมอ เรื่องนี้ผมคิดว่า รศ. บัญชา ชลาภิรมย์ ผู้ดูแลสำนักงาน รปภ. ของจุฬา ฯ น่าจะหาเวลามาดูบ้าง เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์เองก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของท่าน

ที่อยากเสนอให้ทำ คือ ให้นำป้ายห้ามจอดมาติดตั้งไว้แถวนั้น (ยกเว้นรถขนเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มาจอดขนเงินขึ้น-ลงช่วงสั้น ๆ) แล้วกำชับ รปภ. ที่เฝ้าหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือที่ทางเข้าออกของที่จอดรถของผู้บริหารให้คอยมาบอกคนที่ขับรถมาจอดหรือหยุด ให้ไปจอดหรือหยุดที่อื่น คนอื่น ๆ ที่ขับรถมาจะได้ไม่ต้องมาหยุดรอไฟเขียว จึงค่อยไป เป็นการประหยัดน้ำมันของโลก ประหยัดเวลาของคนที่ต้องขับรถผ่านตรงนั้นในเวลาเย็น ๆ และเป็นการแสดงถึงความมีวิจารณญาณของคนของจุฬา ฯ ด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/2)       

 เรื่องด่วนโรงอาหารบริเวณวิทย์กีฬาที่ได้มีการปรับปร (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: นิสิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
เรื่องด่วนโรงอาหารบริเวณวิทย์กีฬาที่ได้มีการปรับปรุงติดกรงกันนก
กลายเป็นกรงนกแทน เนื่องจากไม่ได้ไล่นกออกไป น่ากลัวมากสำหรับโรคไข้หวัดนกคับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/3)       

 เรียน ผู้รับผิดชอบเสียงสวรรค์ฯ เป็นน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ
 จากคุณ: จุฬาตรีคูณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
เรียน ผู้รับผิดชอบเสียงสวรรค์ฯ
เป็นนิสิตเก่า ที่เข้ารับบริการห้องสมุดในจุฬาฯ โดยเฉพาะหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการเป็นประจำ ขอชมเชยว่า บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการนั้น ให้บริการด้วยอัธยาศรัยไมตรีที่ดียิ่ง เป็นที่ประทับใจ แต่อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่า website ของสถาบันนั้น ใช้เวลาปรับปรุงนานจัง ขอเป็นกำลังใจให้ อยากให้ปรับปรุงเสร็จเร็ว ๆ จะได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
ขอบคุณ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/2)       

 ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในจุฬาฯ ต้องจัดให้มีการสอบ  
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: พิศสมัย ไมตรีจิตต์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในจุฬาฯ ต้องจัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่าเครื่องมือนั้นมีความเที่ยงตรง จำเป็นต้องจ้างหน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐ และเอกชนสอบเทียบให้ ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก เป็นไปได้หรือไม่ว่าหน่วยงานภายในจุฬาฯ จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถถึงขั้นรับสอบเทียบได้เอง ถ้ามี ขอให้แจ้งให้รับทราบบ้าง ที่สำคัญต้องการให้ส่วนประกันคุณภาพจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับมาตรวิทยา เพื่อให้บุคลากรของเรามีความรู้ทางด้านนี้ ในหน่วยงานของดิฉันก็มีปัญหาในการอ่านแปลความหมายจากใบรับรองการสอบเทียบ เนื่องจากไม่เข้าใจ ทำให้ใช้ประโยชน์จากใบรับรองไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ช่วงนี้สังเกตว่ามีการตัดต้นไม้ใหญ่ๆ อ  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: เด็กจุฬา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549

ช่วงนี้สังเกตว่ามีการตัดต้นไม้ใหญ่ๆ ออกไปเป็นจำนวนมาก และตัดในหลายๆ ที่ เช่น

1. ต้นไม้บริเวณรอรถป๊อบ ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว ตัดไปแล้วร้อนมากๆ
2. ต้นไทร หลายต้น บริเวณธรรมสถาน ทำให้ขาดความร่มรื่นไปอย่างเห็นได้ชัด
3. ต้นไม้ด้านหน้าหอพัก

ทั้งหมดที่ตัดไป ไม่ได้ทำให้อะไรดูดีขึ้นเลย ซ้ำกลับไม่น่ามองมากขึ้น ทำให้ขาดความร่มรื่น เหมือนที่เคยมีมา ซึ่งความร่มรื่นถือเป็นสัญลักษณ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่สามารถมีได้
และต้นไม้ที่ถูกตัดไปไม่ใช่แค่การตัดแต่งกิ่ง แต่เหมือนกับตัดเพื่อไม่ให้เติบโตอีกเลย

ขอฝากเจ้าหน้าที่, หัวหน้า และผู้รับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับความร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาฯ ...
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/2)       

 มีคำถามครับ ขอให้ส่งเรื่องนี้ขึ้นไปด้วยครับ และกรุ  
หมวดหมู่ : นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต
 จากคุณ: นิสิตชมรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549
มีคำถามครับ ขอให้ส่งเรื่องนี้ขึ้นไปด้วยครับ และกรุณาใส่ question mark ใหญ่ๆเลยนะครับ
ถามว่า ทำไมถึงคิดจัดโครงการถนนคนกิจกรรมขึ้น เพราะ งบประมาณถึง 400,000 บาท แลกกับผลของงานแค่นั้น มันไม่คุ้มกันเลย ไม่ได้ตอบโจทย์จุดประสงค์ด้วย
รู้สึกว่าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์เดินมาผิดทางแล้วครับ
เพราะว่า แค่คนที่มาทำกิจกรรมออกบูธในวันนั้น ก็ไม่ค่อยจะเต็มใจที่จะทำกิจกรรมครั้งนั้นแล้ว แล้วประสาอะไรที่จะทำให้คนอื่นที่ไม่เคยทำกิจกรรมจะมาทำ
ขอเสนอแนะให้ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนภาพครับผม เพราะตอนนี้ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์รู้สึกไม่ได้เป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมเลย อยากให้คุณดูตัวอย่างการดำเนินงานของ สสส. นะครับ ทางนู้นเค้าเข้าใจเด็กอย่างดีเลยแหละ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/3)       

 อยากเรียนให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของระบบคอ  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: บุคลากร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549
อยากเรียนให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ภายในจุฬาฯ นอกเหนือจากปัญหาความล่าช้าของสัญญาณหรือถึงขั้นใช้งานไม่ได้เลย อย่างที่ทราบอยู่

ปัญหาที่กำลังพบอยู่ในระยะครึ่งเดือนมานี้คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีความล่าช้าอย่างผิดปกติ เมื่อทำการตรวจสอบด้วยโปรแกรมปัองกันไวรัสชนิดล่าสุดแล้ว พบว่าไม่มีไวรัส หรือความผิดปกติใดๆ ในเครื่อง แต่โปรแกรมตรวจพบความพยายามเจาะเข้าระบบ เป็นระยะๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำงานช้า จากหมายเลขเครื่องที่มาจากจุฬาฯ ด้วยกัน เท่าที่มีการบันทึกไว้ในระยะ15 วัน มีหมายเลขดังนี้
161.200.17.111(1125)
161.200.17.82(1929)
161.200.39.67(1760)
161.200.34.136(2120)
161.200.17.111(1162)
161.200.17.108(3729)
161.200.33.105(4842)
161.200.33.59(1637)
161.200.17.108(2155)

หมายเลขข้างต้นนี้ เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จดไว้ได้ และเครื่องก็ไม่ได้เปิดใช้งานตลอดเวลา แต่รู้สึกว่าสภาพการณ์จะรุนแรงขึ้น อย่างวันนี้ เปิดใช้เครื่องยังไม่ถึง 1 ชั่วโมง ตรวจพบไปแล้ว 5 ครั้ง จนต้องแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการหยุดใช้ระบบเชื่อมต่อภายใน ซึ่งก็ทำให้ไม่สามารถส่งงานพิมพ์ หรือค้นข้อมูลใดๆ ทางอินเตอร์เน็ตได้

ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรุณาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ เพราะอาจมีเครื่องในจุฬาฯ ที่ยังไม่มีระบบป้องกันดีพอแล้วจะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสหรือหนอนอินเตอร์เน็ต ทำความเสียหายให้กับระบบโดยรวม
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เรียนฝ่ายกิจการวิจัย ขอเรียนถามเกี่ยวกับ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: นักวิจัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2549
เรียนฝ่ายกิจการวิจัย

ขอเรียนถามเกี่ยวกับความชัดเจนของหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ว่า
1.ค่าตอบแทนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในแต่ละฐานข้อมูลเช่น ISI Scopus Medline etc เท่ากันใช่หรือไม่ครับ (คือ 10,000 บาท)
2.Impact factor ที่ต่างกัน ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันใช่หรือไม่
3.Original article, Review article, Short communication, Rapid communication, Research note, Brief communication, Case report, Comment, etc ที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลมาตรฐานข้างต้น ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันหรือไม่ครับ
4. ที่ฝ่ายวิจัยคณะสัตวแพทย์ได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ Full article ในวารสารที่ไม่มีค่า Impact factor (ไม่ใช่วารสารใน ISI) แต่อยู่ใน Pubmed เป็นจำนวน 5,000 บาท ส่วนบทความที่เป็น short communication ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลเช่น ISI Scopus Medline Pubmed JCR Indexmedicus เป็นจำนวน 5,000 บาท เท่ากัน แบบนี้ใช่เจตนารมณ์ของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ครับ เพราะในประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน

ด้วยความนับถือ
นักวิจัย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 สวัสดี สงสัยว่าระบบราชการไทย จึงไม่ค่อยประสาน  
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
 จากคุณ: ร่วมมือกันหน่อย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549
สวัสดี
สงสัยว่าระบบราชการไทย จึงไม่ค่อยประสานงานกัน
จะเล่าให้ฟัง คือวันก่อนหน้านั้น โทรไปที่สำนักงานแห่งหนึ่งในจุฬาฯ จะใบ้ว่าเกี่ยวกับอาคารสถานที่ แค่โทรไปบอกว่าขอร้องให้เปิดไฟบริเวณที่ต้องการในตอนค่ำหน่อย แต่ปรากฎว่าพนักงานที่รับผิดชอบไม่อยู่ คนที่รับโทรศัพท์จึงบอกให้โทรมาอีกที เราก็เลยขอให้เค้าประสานให้หน่อยได้ไหม เพราะเห็นว่ามันแค่ขอให้เปิดไฟ ไม่น่าจะยุ่งยากซับซ้อนอะไร พนักงานคนที่รับโทรศัทพ์ก็บอกว่ามาว่า "อ๋อ ต้องติดต่อเองค่ะ เพราะว่าว่าอยู่คนละส่วน" (ใช้น้ำเสียงสูงเล็กน้อย พอกระตุ้นอารมณ์) เราก็โอเค เดี๋ยวโทรมาเองก็ได้.
พอวางสายแล้ว ..เราก็เลยสงสัยว่า กะอีแค่ช่วยบอกเพื่อนร่วมงานว่า มีคนโทรมาบอกให้ช่วยเปิดไฟหน่อย มันยากมากเลยเหรอ อย่างน้อยก็รับฝากข้อความ จดบันทึกลงกระดาษเล็กๆแล้ววางไว้ที่โต๊ะให้พนักงานที่ไม่อยู่ก่อนก็ได้ ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย แล้วที่บอกว่าอยู่คนละส่วน แต่อยากถามว่า อยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือไม่? สำนักงานก็ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแบบว่า คนโทรมาที่จุฬาฯใหญ่แล้วให้ช่วยประสานไปที่หน่วยงานเล็กๆซักกะหน่อย อันนั้นก็ว่าไปอย่าง. อันนี้ก็อยู่ในสำนักงานเดียวกัน ที่เดียวกัน ทำไมไม่ช่วยบริการหน่อยล่ะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/3)       

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,195 หัวข้อ || ตอบแล้ว 996 ข้อความ   จาก 745 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80