Log in เข้าระบบ      

 
เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ส่งมาล่าสุด (รวมทุกกลุ่ม)

     หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
| รวมทุกกลุ่ม | นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต | อาจารย์/บุคลากร | หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา | วิจัย/บริการวิชาการ |
| ระบบประกันคุณภาพ | อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ | งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ | รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | อื่น ๆ |

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,176 หัวข้อ || ตอบแล้ว 989 ข้อความ   จาก 737 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  
 ระบบ wireless lan ในหอพักนิสิตชายจุฬาฯ โดยเฉพาะบริ  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: นิสิตหอพักชั้น 11 คนหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549
ระบบ wireless lan ในหอพักนิสิตชายจุฬาฯ โดยเฉพาะบริเวณชั้น 11 ฝั่งเรือนไทย ขณะนี้มีปัญหามากครับ ไม่สามารถต่อ internet ได้มาหลายวันแล้ว และแม้จะต่อติดสัญญาณก็อ่อนมากและยังมีปัญหาหลุดบ่อยครั้ง ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือปล่าว หากจะช่วยแก้ไขให้ก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง

      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 เชิญร่วมส่งข้อเขียนเข้าประกวด ชิงรางวัล หมดเขต 15  
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ
 จากคุณ: อมรรัตน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549
เชิญร่วมส่งข้อเขียนเข้าประกวด ชิงรางวัล หมดเขต 15 สิงหาคม นี้
สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมประกวด ข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ โดยมีกติกาง่าย ๆ คือ เป็นข้อเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงความคิดเห็น การติชม พร้อมเสนอแนวทาง ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพงานของสถาบันฯ ผู้มีสิทธิ์ส่งข้อเขียนเข้าประกวด ได้แก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทุกประ เภทของสถาบันวิทยบริการ หากท่านมีความในใจที่อยากจะบอกเล่า ชี้นำสถาบันฯ ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ร่วมถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรถึงเราได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2549
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.car.chula.ac.th/qa-web/Activities/Suggestions.htm
หรือ e-mail มาที่ amornrat.s@car.chula.ac.th
ขอบคุณค่ะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ขอเรียนถามเรื่องหอพักสำหรับอาจารย์ อยากเร  
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
 จากคุณ: ทิพย์นภา หวนสุริยา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549
ขอเรียนถามเรื่องหอพักสำหรับอาจารย์

อยากเรียนสอบถามค่ะ ว่ามีนโยบายจะจัดให้มีหอพักสำหรับอาจารย์ให้มากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากหอพักวิทยนิเวศน์เต็มตลอด ต้องรอคิวนานถึงสิบกว่าคิว โดยเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้เข้าพักเมื่อใด
ดิฉันเป็นคนต่างจังหวัด เมื่อมาเป็นอาจารย์จุฬาฯ จำเป็นต้องอยู่หอพัก ซึ่งหอพักบริเวณรอบๆ จุฬาฯ มีราคาค่าเช่าไม่ต่ำกว่า 4000-5000 บาท เมื่อเทียบกับเงินเดือนอาจารย์ใหม่ที่ได้แล้ว ก็เกือบจะถึง 1 ใน 3 ของเงินเดือน ถึงจะรักการเป็นอาจารย์มาก ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะรับภาระดังกล่าวไปได้อีกนานเพียงใด
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/2)       

 เว็บไซต์ ธรรมิกมหาราชา ที่เป็นสีเหลือง สวยงาม และ  
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ
 จากคุณ: นรเศรษฐ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549
เว็บไซต์ ธรรมิกมหาราชา ที่เป็นสีเหลือง สวยงาม และ มีเนื้อหาครบถ้วนมากครับ อยากให้เผยแพร่ทั้งเว็บ และ การจัดงานให้กว้างขวางกว่านี้ เพราะบังเอิญเข้ามาเยี่ยมชมจากการบอกต่อ ๆ กันทางเว็บไซต์อื่น ขอชมเชยความตั้งใจของผู้พัฒนาครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 อ.นิด้า-จุฬาฯ  
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: จาก คม ชัด ลึก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2549
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
อ.นิด้า-จุฬาฯคว้ารางวัลวิจัย พัฒนาพฤติกรรมดีเด่นปี 49

วช.ประกาศรางวัลวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมไทยดีเด่นประจำปี 2549 ทั้งสิ้น 8 รางวัล ระบุวิจัยปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมของ อ.นิด้า-จุฬาฯ ได้ระดับดีมาก จัดพิธีมอบรางวัล 16 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ศ.อานนท์ บุณยะรัตนเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กวช.) เปิดเผยว่า ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยทั้งสิ้น 30 ผลงาน มี 8 เรื่องที่ได้รับรางวัล โดยงานวิจัยระดับดีมาก คือ ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา โดย ผศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานวิจัยระดับดี ได้แก่ ประสิทธิผลของการฝึกอบรมประถมศึกษาทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา โดย ท.ญ.เมธินี คุปพิทยานันท์ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ 6 รางวัลชมเชย ได้แก่ 1.แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรัฐ โดยนายสฎายุ ธีระวณิชตระกูล วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย ม.บูรพา 2.ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรนาการระหว่างบ้าน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุของนักเรียน ม.2 โดย น.ส.สุทธิดา ทองศฤงคลี วิทยานิพนธ์ปริญญาโท นิด้า

3.อิทธิพลของการเขียนชักจูงตนเองและการได้รับสารชักจูงที่มีผลต่อความตั้งใจใฝ่รู้ ภาษาอังกฤษของนักเรียน ม.2 โดย นายธนะรัตน์ เก่งสกุล วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม นิด้า 4.การศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสื่อสาร การรับรู้ การสนับสนุนขององค์การการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดย ร.ต.อ.หญิง ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ ปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

5.ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบ้าน สถานศึกษา และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของนักศึกษาปริญญาตรี โดย ร.ต.ต.หญิง กมลวรรณ สุวรรณโชติ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม นิด้า และ 6.อิทธิพลของการฝึกสมาธิและการได้รับสารชักจูงที่มีต่อความตั้งใจที่จะปฏิบัติทำในชีวิตประจำวันของนักเรียนอาชีวะ โดย นายวีรชัย คำธร วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม นิด้า มีพิธีมอบรางวัลวันที่ 16 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 1.รถป๊อบในมหาวิทยาลัย ที่จอดรอที่ศาลาพระเกี้ยว ท  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: นส. จุรีรัตน์ สงวน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2549
1.รถป๊อบในมหาวิทยาลัย ที่จอดรอที่ศาลาพระเกี้ยว ทำการติดเคื่องไว้ตลอดเวลา ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างมาก ควรมีการปรับปรุงการจอด เพื่อลดมลพิษในมหาวิทยาลัย
2. สุนัขในมหาวิทยาลัย ควรจัดการให้ทางเขตมานำออกไป เนื่องในสถานศึกษาไม่ควรมีสุนัข ถึงแม้ว่าจะทำการฉีดวัคซีน แต่ก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ นิสิต และบุคคลากรบางท่านเกรงกลัวต่อสุนัขถึงไม่จะไม่ทำลายก็ตาม และมีสุนัขจำนวนมากที่เมื่อเราวิ่งมันจะวิ่งเข้าใส่ทันที่ และที่สำคัญสุนัขสร้างความสกปรกต่อทางเดิน ทางเท้า เพิ่มสิ่งแวดล้อมที่แย่ให้กับสถาบัน
จึงเรียนมาให้ทราบ และควรดำเนินการต่อไป
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 เรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสง  
หมวดหมู่ : หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา
 จากคุณ: อาจารย์ธรรมดา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549
เรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ

ได้อ่านข้อความที่โพสต์เป็นกระทู้ที่ 2040 โดยคุณ มลฤดี เมื่อ 16 พฤษภาคม 2549 จากนั้นก็มีการถามเพิ่มเติมโดย อาจารย์จุฬา และมีการตอบโดยส่วนพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 (ท่านที่สนใจยังกลับไปอ่านกระทู้ 2040 ได้) อ่านคำตอบแล้วก็ยังไม่ได้ความที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จึงถือโอกาสนี้คัดคำถาม-คำตอบมาให้อ่านอีกครั้ง แล้วจบด้วยคำตอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งข้อน่าคิดบางประการ
ข้อความเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 [15:40 น.]
จากคุณ มลฤดี
ขอเรียนถามเกี่ยวกับประมวลรายวิชาดังนี้
1. ข้อ 14.5 การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย
14.5.1 ข้อกำหนดวิธีการมอบหมายงาน และส่งงาน
14.5.2 ระบบจัดการเรียนรู้ที่ใช้
คำถาม 1. ทุกรายวิชาจำเป็นต้องมีข้อ 14.5 หรือไม่ หากไม่มีจะมีผลอย่างไร
2. ขอคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อย่อย 14.5.1 และ 14.5.2 ว่าหมายถึงอะไร พร้อมยกตัวอย่าง
2. ข้อ 16 การประเมินผลการสอน โปรดระบุการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ข้อย่อย 16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาฯ ขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่าจะให้ทำอะไรกับข้อย่อยนี้ พร้อมยกตัวอย่างการกรอกด้วย
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและคำตอบ
ความคิดเห็นจากคุณ อาจารย์จุฬา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 [12:0 น.]
ฝากถามด้วยว่า "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาฯ" ที่เปลี่ยนมาใหม่ จะทราบได้จากไหน เอาข้อความนี้พิมพ์เข้าไป Search ในเว็บจุฬาฯ มันหาไม่พบครับ

จะเปิดเทอมวันที่ 5 มิ.ย. 2549 นี้แล้ว ควรได้รับคำตอบก่อนเวลานั้นนะ

ตอบ โดย ส่วนพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 [15:48 น.]
1. ข้อ 14.5 การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย
14.5.1 ข้อกำหนดวิธีการมอบหมายงานและส่งงาน
14.5.2 ระบบจัดการเรียนรู้ที่ใช้
คำถาม 1. ทุกรายวิชาจำเป็นต้องมีข้อ 14.5 หรือไม่ หากไม่มีจะมีผลอย่างไร
ตอบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนให้คณาจารย์ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตให้เป็นที่ยอมรับในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้ชี้แจงนโยบายดังกล่าวให้แก่คณบดี รองคณบดีที่ดูแลด้านวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาเพื่อนำไปชี้แจงและสนับสนุนคณาจารญ์ในสังกัดต่อไป จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงประมวลรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีหลายคณะที่ได้ขอรับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ไปแล้ว
2. ขอคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อย่อย 14.5.1 และ 14.5.2 ว่าหมายถึงอะไร พร้อมยกตัวอย่าง
ตอบ การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย เช่น การสร้างกรณีศึกษาให้กับนิสิต และให้นิสิตอภิปรายผ่านเว็บบอร์ด หรือ การทำงานนำเสนอความคิดเห็นในข้อนี้ควรต้องระบุหลักเกณฑ์และแนวทางการทำกิจกรรม รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาคะแนน ส่วนระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ที่ใช้นั้น มหาวิทยาลัยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ในลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Blackboard ซึ่งสามาช่วยให้อาจารย์สร้างกิจกรรมระบบเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ในบางคณะอาจมีระบบจัดการเรียนรู้ของตนเอง หรืออาจารย์อาจใช้ระบบจัดการเรียนรุ้ใด ๆ ก็ได้ แต่ควรระบุให้นิสิตทราบ

2. ข้อ 16 การประเมินผลการสอน โปรดระบุการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ข้อย่อย 16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาฯ
ขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่าจะให้ทำอะไรกับข้อย่อยนี้ พร้อมยกตัวอย่างการกรอกด้วย
มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาฯ ไว้ 4 ประการ คือ ด้านคุณธรรม ด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านสังคม ในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตจุฬาฯ ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของนิสิต คณาจารย์จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานิสิตในแง่ต่าง ๆ สอดแทรกไปกับเนื้อหาด้านวิชาการ
ขอบคุณค่ะ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์จุฬา ฯ
อ่านคำตอบของส่วนพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ แล้วเห็นว่ายังตอบคำถามไม่ครบถ้วน คำตอบที่ครบถ้วนคือ


1. จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ถ้านำวลี “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬา” ไปค้นในหน้าเว็บของจุฬา รวมทั้งที่ค้นว่า “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬา” (ตามที่ส่วนพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ เรียก และนำมาใช้ในการกำหนดหัวข้อของประมวลรายวิชาฉบับปรับปรุง ที่ควรลงวันที่ไว้ด้วยตามหลักของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ไม่ได้ลง) ก็ได้มา 0 (ศูนย์) รายการ

ผมในฐานะอาจารย์ธรรมดาคนหนึ่งบังเอิญได้รับเอกสาร “รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจุฬา ฯ (เมย. 2547 – มีค. 2549)” ที่อธิการบดีรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย (ไม่แน่ใจว่าในเดือนไหน เพราะไปค้นสรุปรายงานการประชุมในเว็บ มีรายงานหลังสุดของเดือนกุมภาพันธ์ 2549) ในหน้า 9 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจุฬา ฯ” มีข้อความบอก “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬา ฯ” ไว้ว่า (เลขข้อย่อยผมเขียนเอง เผื่อจะอ้างอิงได้ง่าย)
1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ ประกอบด้วย
1.1 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
1.2 ความคิดสร้างสรรค์
1.3 ความใฝ่รู้
1.4 การมีวิสัยทัศน์
1.5 ความสามารถในการสังเคราะห์และวิเคราะห์
2. ด้านทักษะและวิชาชีพ ประกอบด้วย
2.1 การใช้ภาษาไทย
2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2.5 การบริหารจัดการ
2.6 การทำงานในสังคมต่างวัฒนธรรม
3 ด้านคุณธรรม ประกอบด้วย
3.1 ซื่อสัตย์สุจริต
3.2 มีวินัย เคารพกฎ ระเบียบและกติกาสังคม
3.3 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4 มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
4. ด้านสังคม ประกอบด้วย
4.1 รับผิดชอบตนเองและตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสังคม
4.2 เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

1/ ปัญหานี้ได้เคยแจ้งให้ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารไปแล้วประมาณต้นเดือน มิย. 49 แต่จนถึงกลางเดือน กค. 49 ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ใช้ทั้ง 2 วลีข้างค้นหาในเว็บของจุฬา ฯ ก็ยังหาไม่พบจนถึงวันนี้ ก็ไม่ทราบว่าที่อาจารย์ทำประมวลรายวิชากันไป อาจารย์ใส่อะไรกันได้มากกว่าที่ส่วนพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ ตอบไปบ้าง

2/ ส่วนพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ นำวลี “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬา ฯ” มาใช้ต่างไปเป็น “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬา ฯ” ภาคการศึกษาหน้าแก้ให้ตรงกับที่จุฬา ฯ ใช้ด้วยครับ

3/ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬา ฯ” นี้ มีที่มาที่น่าฉงนยิ่ง ใน การประชุม
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการหลักสูตร” เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมตะวันนา รามาดา อธิการบดีบอกในที่ประชุมว่า ศ. ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน (รองอธิการบดี ผู้รับผิดชอบงานด้านบริหาร) ได้ทำวิจัยให้ สกว. ในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตไทย แล้วได้รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในการประชุมนั้น ที่ท่านสามารถเรียกดูได้จาก

http://images.forstudent.com/id/desirablecharacteristicofgraduates.jpg

ข้อสังเกตคือ ที่จุฬา ฯ นำมาใช้เป็นของจุฬา ฯ ตรงกันทั้งหมดกับที่ ศ. ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน ทำให้ สกว. ถ้าที่อื่นนำไปใช้ทั้งหมดด้วย เขาคงไม่บอกว่าเขามาลอกของจุฬา ฯ ไป แต่เขาคงบอกว่าเขาเอามาจาก สกว. ซึ่งก็คงไม่สงวนลิขสิทธิ์แน่

4/ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬา ฯ” นี้ ควรทำให้มีปรากฏในเว็บของจุฬา ฯ และสามารถสืบค้นพบได้ด้วย

5/ เอกสาร “รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจุฬา ฯ (เมย. 2547 – มีค. 2549)” ควรให้มีปรากฏในเว็บของจุฬา ฯ และสืบค้นพบได้ด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 อยากทราบการรับโควต้านักกีฬาจักรยาน เข้าเรียนที่จุฬ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา
 จากคุณ: บินหลา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549
อยากทราบการรับโควต้านักกีฬาจักรยาน เข้าเรียนที่จุฬา
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/3)       

 ขออนุญาตเรียนถามเรื่องเงินตอบแทนประจำตำแหน่งบริหาร (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: ต้องการทราบ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2549
ขออนุญาตเรียนถามเรื่องเงินตอบแทนประจำตำแหน่งบริหารที่เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางนั้นมิได้รับมากว่าครึ่งปีแล้ว ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายอย่างไร อาทิเช่น รอให้มีการตกเบิกจากกรมบัญชีกลาง หรือรัฐบาลไม่มีเงินพอจะจ่ายอีกต่อไป หากเป็นเช่นนี้แล้วผู้บริหารกลุ่มที่ยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่งเนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายตรงจากคณะ สถาบัน หรือสังกัดที่เข้าไปช่วยราชการในงานบริหารนั้น ๆ อยู่ ผู้บริหารกลุ่มนี้จะต้องคืนเงินประจำตำแหน่งบริหารหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเริ่มไม่แน่ใจว่า หากรัฐบาลไม่มีเงินจริง จนต้องยุติการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร ผู้ที่ยังคงได้รับเป็นปกติทุกเดือนจะต้องทำอย่างไร ในขณะที่มีอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งบริหารมาเป็นเวลานานแล้ว
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 ใช้งาน blackboard ไม่ได้ มีปัญหามากเลยค่ะ เนื่องจา (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: thipnaree เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2549
ใช้งาน blackboard ไม่ได้ มีปัญหามากเลยค่ะ เนื่องจากเรียนวิชาเลือกที่ต้องทำงานส่งทาง blackboard ทำงานไม่ได้เลย รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะคะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬา ฯ วันก่อน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: อาจารย์จุฬา ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬา ฯ

วันก่อนต้องจัดทำเอกสารการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬา ฯ แล้วพบว่า

ข้อ 7.1 ความว่า มีการบริหารหลักสูตรโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน
7.1.1 นิสิตและบัณฑิต
7.1.2 วิชาการ
7.1.3 วิจัย
7.1.4 บุคลากร
7.1.5 การเงิน การงบประมาณ
7.1.6 การพัสดุ / ครุภัณฑ์
7.1.7 อาคารสถานที่
และข้อ 7.2 มีระบบสารสนเทศที่ใช้รูปแบบเดียวกันกับคณะและ/หรือสามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสู่เครือข่ายสากล

ระบบสารสนเทศข้างบนนี้ผมทราบว่าจุฬา ฯ ได้ทำระบบที่ส่วนกลางไปแล้วในข้อ 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 และ สองข้อแรกคณะต่าง ๆ ก็จัดทำให้เชื่อมโยงกับจุฬา ฯ ได้

แต่ข้ออื่น ๆ ที่จุฬา ฯ มีข้อมูลบ้างแล้ว เช่น 7.1.1 นิสิตและบัณฑิต ข้อมูลนิสิตเก็บโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ส่วนข้อมูลบัณฑิต ส่วนหนึ่งเก็บโดยบัณฑิตวิทยาลัย คือข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา และอีกส่วนก็มีหน่วยงานเก็บให้ สกอ. คือ ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต ที่เก็บในเวลาที่นิสิตมาซ้อมรับปริญญา

ทั้งหลายนี้ สิ่งที่จุฬา ฯ ควรทำ คือวางแผนไปข้างหน้าว่าจะให้เก็บข้อมูลกันอย่างไร เก็บอะไรบ้าง เช่น

ข้อมูลนิสิต ให้สำนักทะเบียนส่งส่วนที่ได้รวบรวมไว้ไปให้คณะต่าง ๆ แล้วคณะต่าง ๆ จะไปเก็บอะไรเพิ่มอีกก็ได้ แต่ให้ทำให้อยู่ในฟอร์แมตเดียวกัน และสิ้นปีแต่ละปีอาจขอให้ส่งข้อมูลที่ทันสมัยแล้วกลับสำนักทะเบียน

ข้อ 7.1.2 ข้อมูลวิชาการ ถ้าเข้าไปสำรวจข้อมูลรายวิชาดี ๆ จะพบว่าหลักสูตรที่ปรับปรุงไป ไม่ได้ถูกนำไปปรับปรุงรายวิชาด้วย ดังนั้นข้อมูลรายวิชา ก็จะเป็นข้อมูลที่มีในครั้งที่ได้จัดทำข้อมูลเป็นครั้งแรก

ข้อ 7.1.3 ข้อมูลวิจัย เท่าที่เก็บไว้ ก็เก็บแบบอะไรก็บอกไม่ถูก เช่น คนที่มีชื่อเป็นลำดับที่สองในโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลรัชดาภิเษกสมโภชและมีผู้วิจัยเพียง 3 คน ในปีเก่า ๆ หน่อย ให้หาให้ตายก็หาไม่พบ เพราะคนเก็บข้อมูลเก็บเฉพาะชื่อคนแรกไว้เท่านั้น ยังดีที่ปีหลัง ๆ เก็บชื่อของทุกคนไว้ แต่ข้อมูลนี้ถ้าหาให้ดี ก็ยังหาในกระดาษได้ และสมควรนำไปปรับปรุงข้อมูลปีเก่า ๆ ให้ครอบคลุมด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลนักวิจัย ก็เก็บโดยไปยืมการแบ่งสาขาวิชามาจากสภาวิจัยแห่งชาติ อาจารย์ทางจิตวิทยาหลายคนบ่นว่าพวกเขาถูกจัดไปอยู่ในสังกัดสังคมวิทยา ทั้งที่นักสังคมวิทยาเขาก็ไม่ค่อยชอบนัก เวลาที่มีการเขียนโครงการทางจิตวิทยาไปขอทุนจากสภาวิจัย ฯ เขาส่งเข้าไปที่สาขาปรัชญาครับ ไม่ได้ส่งเข้าไปที่สาขาสังคมวิทยา ถ้ายังไงไปเอา ISCED Codes ของ UNESCO มาใช้ก็ยังดี (ดู ต.ย. ข้อมูลการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ที่ สกอ. จัดทำทุกปี)

ข้อ 7.1.4 ข้อมูลบุคลากร จุฬา ฯ พยายามทำมาประมาณเกือบ 10 ปีแล้ว ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลย

สรุปรวมความแล้ว ทั้งหลายแหล่นี้ ไม่ใช่ฝ่ายประกันคุณภาพหลักสูตรมีหน้าที่เขียนดัชนีชี้วัด ก็เขียนไป ส่วนฝ่ายอื่น ๆ จะทำอะไร ประสานกันหรือไม่ ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่าย ทั้งที่ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่จะบอกว่ามหาวิทยาลัยต้องทำเองหมดทุกเรื่อง แต่มหาวิทยาลัยต้องมีการประชุมพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาพว่า ใครควรทำอะไร เมื่อใดบ้าง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ขอให้ท่านผู้บริหารได้ให้ความสนใจต่อรร.สาธิตฝ่ายประถม (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
 จากคุณ: สมบัติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
ขอให้ท่านผู้บริหารได้ให้ความสนใจต่อรร.สาธิตฝ่ายประถมหน่อยนะครับ ตอนนี้ผู้ปกครองเดือดร้อนกันมากครับ เริ่มตั้งแต่การจราจรหน้าโรงเรียนที่ติดขัดอย่างมากในตอนเย็น ตอนนี้เป็นภาวะวิกฤตนะครับ โดยผู้ปกครองหลายๆ ท่านก็จอดรถทิ้งไว้เฉยๆ แล้วลงไปรับลูก ทำให้รถติดมาก เห็นทางมหาวิทยาลัยพยายามแก้ไขโดยนำกรวยไปตั้ง ก็ทำให้เสียการจราจรไปอีกหนึ่งช่องทาง

เคยโทร.ไปสอบถามทางรร. ทางรร.ก็โบ้ยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของรร.เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย (แสดงความรับผิดชอบดีมากครับ) เห็นรร.อื่นๆ ที่ขนาดเขาไม่มีที่ดินหรือถนนของตนเองเหมือนจุฬาฯ ยังสามารถจัดการจราจรของตนเองไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านได้ ทำไมรร.สาธิตถึงหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้?

แล้วท่านผู้บริหารทราบไหมครับว่าปัญหาหลักนั้นเกิดขึ้นจากรร.ไม่ปล่อยนร.ตามเวลาในตารางสอน ตอนนี้เดือดร้อนกันเป็นแถวเลยครับ เนื่องจากในตารางสอนของรร.บอกไว้ว่านร.ชั้นโตๆ จะเลิกประมาณ 15.40 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เขาก็กะกันไว้ว่าจะมารับลูกประมาณสี่โมงกว่าๆ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ปล่อยเกือบสี่โมงครึ่ง โดยมักจะอ้างว่ามีกิจกรรมเสริม (แต่ไม่ปรากฎในตารางสอน) ทำให้รถเกิดการแออัดหน้ารร. อย่างช่วยไม่ได้

ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไขหน่อยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของการรักษาเวลาและการแก้ไขปัญหาจราจรหน้ารร.ครับ

ขอบพระคุณครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/9)       

 ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นต่อ “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหา (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: ทวีศักดิ์ บุญเกิด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นต่อ “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป เนื้อหาในประกาศ ผมขอตัดตอนมาเฉพาะส่วนที่ขอแสดงความคิดเห็นคือ
“33.1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้มีการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)…..”

ตามความเข้าใจของผม มหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหลังจากระเบียบทำนองเดียวกันนี้ใช้บังคับกับนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาก่อนหน้านี้และมีผลทำให้จำนวนผลงานวิจัยของจุฬาฯ มียอดสูงขึ้น (ข้อมูลจากจุฬาสาร ฉบับล่าสุด) ผลจากการออกระเบียบว่าด้วยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทำให้นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตบางหลักสูตรไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ บางหลักสูตรมีการขยายเวลาให้นิสิตมากกว่า 6 ภาคการศึกษา นิสิตก็ยังไม่สามารถมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ออกมาได้ ปัญหาส่วนหนึ่งน่าจะมาจากตัวนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขา เช่น หาแหล่งที่จะตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติได้ยาก แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ ผมขอยกตัวอย่างสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ผมสอนและวิจัย มีนิสิตในความดูแลทั้งนิสิตปริญญาโทและนิสิตปริญญาเอก เรามีปัญหาในการที่จะส่งผลงานไปตีพิมพ์ซึ่งหาแหล่งตีพิมพ์ได้ยาก และใช้เวลาในการตอบรับค่อนข้างนาน ผมส่งต้นฉบับงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอกไปตีพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เดือน ก.พ. ปี 2548 จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับที่จะตีพิมพ์ ทั้ง ๆ ที่บรรณาธิการวารสารบอกว่ามีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ให้ส่งไฟล์ต้นฉบับไปให้เลย สาเหตุที่ช้าไม่ได้รับคำตอบ แต่เข้าใจว่ามีต้นฉบับที่รอตีพิมพ์อยู่มาก วารสารเฉพาะทางบางรายการมีการตีพิมพ์เพียงปีละ 1 เล่ม ซึ่งสามารถรับต้นฉบับในแต่ละปีได้น้อย และจะต้องรอคิวนาน เวลาที่จะใช้ในการผลิตผลงานตีพิมพ์จะต้องใช้เวลามากกว่านี้ ถ้าได้รับการปฏิเสธที่จะรับตีพิมพ์ หรือมีการแก้ไขมาก โดยส่วนตัวผมยอมรับว่านิสิตปริญญาเอกจำเป็นต้องมีผลงานตีพิมพ์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในแต่ละหลักสูตร

แต่เมื่อมีประกาศ “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ออกมาใหม่ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ ทำให้รู้สึกกังวลสำหรับเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งที่ผ่านมานิสิตจะใช้เวลาในการสำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ปี ถึง 3 ปี ครึ่งอยู่แล้ว เมื่อมีระเบียบใหม่ออกมาจึงมีแนวโน้มว่านิสิตจะใช้เวลาในการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายถึง นิสิตส่วนหนึ่งที่สอบวิทยานิพนธ์แล้วจะไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่แตกต่างจากนิสิตปริญญาเอกที่มักจะทำงานมาก่อนแม้ว่ายังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร แต่สามารถ กลับไปทำงานที่เดิมได้หลังจากครบกำหนดการลา ในขณะที่ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การสำเร็จการศึกษาช้าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้บัณฑิตจากจุฬาฯ หางานได้ยาก เมื่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (ปัจจุบันไม่ทราบว่าระเบียบทำนองเดียวกันนี้มีการประกาศใช้ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือไม่) และอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนนิสิตที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็มีจำนวนน้อยอยู่แล้ว

ถ้าอ่านจากประกาศในข้อ 33.1.3 อาจจะมีข้อโต้แย้งว่า เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาจะน้อยกว่านิสิตปริญญาเอก กล่าวคือไม่ได้ระบุว่าจะต้องตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ และไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์ในวารสารวิจัย อาจจะเป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า เป็นบทความวิชาการได้หรือไม่ หรือจะต้องเจาะจงเฉพาะเป็นบทความวิจัย อีกประเด็นหนึ่งคือ การเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี Proceedings ซึ่งปัจจุบันการประชุมวิชาการส่วนใหญ่ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศบางแห่งจะไม่มีการจัดทำ Proceedings มีแต่เพียงหนังสือรวบรวมบทคัดย่อของงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมเท่านั้น

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นห่วงคือแหล่งที่จะรับตีพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เตรียมหาแหล่งที่จะตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทไว้แล้วหรือยัง วารสารต่าง ๆ ที่แต่ละคณะจัดทำจะสามารถรองรับ ต้นฉบับที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ หรือให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะจัดการกันเอง

ประเด็นสุดท้ายคือผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทที่จำเป็นต้องเร่งรีบทำเนื่องจากความต้องการสำเร็จการศึกษาในเวลาอันสมควร จะมีคุณภาพพอที่จะทำให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลงานตีพิมพ์ตามมาตราฐานตามตัวชี้วัดที่ต้องการได้หรือไม่

      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/3)       

 บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ 1133 เคยจะเก็บค่าโทร.ม  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: มานิต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549
บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ 1133 เคยจะเก็บค่าโทร.มหาวิทยาลัยจึงสั่งล๊อกไม่ให้โทร.ออก

บัดนี้ 1133 ฟรีแล้ว
น่าจะปลดล๊อกนะครับ

ขอขอบคุณ

      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 การลาเพื่อศึกษาต่อในประเทศแบบเต็มเวลาของอาจารย์ที่  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: ชิตพงษ์ ตรีมาศ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549
การลาเพื่อศึกษาต่อในประเทศแบบเต็มเวลาของอาจารย์ที่เป็นพนักงาน จะได้รับเงินเดือนแค่65%ของเงินเดือนปกติ
สมมุติว่าผมมีเงินเดือนปัจจุบัน18000บาท ถ้าต้องรับเงินเดือนแค่11700บาท
1. ผมจะมีชีวืตอยู่ได้อย่างไรครับ (ค่ากินอยู่ ค่าน้ำมันรถ ค่าเลี้ยงดูครอบครัว และอื่นๆ- เช่น ผ่อนบ้านหลังเล็กๆ ผ่อนรถมือสอง)
2. มีเพื่อนอาจารย์(พนักงาน)จาก ม. นเรศวร ลาเรียนเต็มเวลาในหลักสุตรเดืยวกันกับกระผม พวกเขาบอกผมว่าได้รับเงืนเดือนเต็ม 100%
3. ตัวกระผม(เพื่อให้ได้รับเงินเดือน100%) ทุกวันนี้ต้องเลือกลาแบบบางเวลาโดยคงมีภาระงานค่อนข้างมาก มีความรู้สึกว่าเรียนเหนื่อยมาก ส่งงานแทบไม่ทัน และพักผ่อนน้อย ในขณะที่เพื่อนจากสถาบันอื่นๆ (พนักงานเหมือนกัน)เขาเรียนสบายกว่ามาก +ได้รับเงินเดือนเต็ม
4. ภาควิชาและคณะ ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ แต่อาจมีอาจารย์บางท่าน ไม่สามารถลาไปศึกษาต่อได้ (ด้วยเหตุว่ารายได้ไม่พอจริงๆ)
5. ขอท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาเรื่องนี้ตามสภาพค่าครองชีพที่เป็นจริงในปัจจุบัน และเทียบเคียงข้อมูลกับสถาบันอื่นๆด้วยครับ

หากข้อมูลของกระผมผิดพลาดประการใด รบกวนชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,176 หัวข้อ || ตอบแล้ว 989 ข้อความ   จาก 737 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79