Log in เข้าระบบ      

 
เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ส่งมาล่าสุด (รวมทุกกลุ่ม)

     หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
| รวมทุกกลุ่ม | นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต | อาจารย์/บุคลากร | หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา | วิจัย/บริการวิชาการ |
| ระบบประกันคุณภาพ | อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ | งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ | รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | อื่น ๆ |

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,207 หัวข้อ || ตอบแล้ว 1007 ข้อความ   จาก 750 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81  
 ทำไมการจ่ายเงิน การจ่ายเช็คของเงินรายได้ของคณะฯ จึ  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: ยอดเยี่ยม มากดี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549
ทำไมการจ่ายเงิน การจ่ายเช็คของเงินรายได้ของคณะฯ จึงไม่จ่ายตรงเข้าบัญชีของผู้ประกอบการเลย ให้เหมือนกับงบประมาณแผ่นดินบ้างเลย จะได้ลดงานลง และไม่ต้องมีงานมาก และไม่ต้องเปลืองเงินเสียเงินค่าเช็คด้วย ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย เพราะทุกวันนี้ถ้าไม่ลดความสิ้นเปลืองของเรื่องเช็คลง คงจะสิ้นเปลืองมาก วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเลย จะได้ลดเรื่องเช็คลงไปอย่างมากเลย ขอให้พิจารณาด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 ผมอยากทราบว่าจุฬาฯ มีแนวทางหรือนโยบายสนับสนุนการทำ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต
 จากคุณ: นิสิตผู้ต้องการพัฒนากิจกรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549
ผมอยากทราบว่าจุฬาฯ มีแนวทางหรือนโยบายสนับสนุนการทำกิจกรรมของนิสิตจุฬาฯ อย่างไรตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายนี้เป็นต้นไป เพราะได้มีการเปลี่ยนท่านรองอธิการที่ดูเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/3)       

 อยากให้มหาวิทยาลัยมีสำนักงานจัดการครุภัณฑ์ส่วนกลา  
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: มุมมอง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549
อยากให้มหาวิทยาลัยมีสำนักงานจัดการครุภัณฑ์ส่วนกลางเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ไม่หนักการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมครุภัณฑ์แต่ละภาคแต่ละคณะฯ โดยมีหน่วยศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเก็บข้อมูลของครุภัณฑ์ได้และสามารถเก็บได้ขนาดมาก และสามารถเรียกมาดูได้ทุกเมื่อที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคณะฯได้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงได้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ว่าครุภัณฑ์ของแต่ละคณะฯมีอะไรบ้าง ถ้ามหาวิทยาลัยอยากจะตรวจสอบดู และไม่ต้องเป็นภาระหนักในการดูแลด้วย เป็นการพัฒนาระบบ อีกแบบหนึ่ง
ถ้าหากมหาวิทยาลัยสามารถทำระบบนี้ขึ้นมาได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ได้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงเมื่อมีการตรวจสอบ และมหาวิทยาลัยก็สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วย และยังเป็นการวางแผนครุภัณฑ์ที่ไช้ได้ ใช้ไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ หรือถ้าไม่ใช้อย่างไรก็จำหน่าย หรือขายไป และเป็นการควบคุมไม่ให้มีครุภัณฑ์เกินความจำเป็นที่ไม่ต้องการอีกด้วย สามารถเปิดดูทางเว็บได้ว่าคณะฯไหนมีครุภัณฑ์อะไรบ้าง อยู่ที่ไหน สามารถเสริชดูได้ มหาวิทยาลัยควรจะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาได้แล้ว อยากเห็นแต่ความก้าวหน้าและศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นบ้างไม่มากก็น้อย ขอให้รับพิจารณาไว้ด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างสูง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/1)       

 มีเรื่องอยากเรียนสอบถามค่ะ 1.ขณะนี้ดิฉันเ  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: ข้าราชการประจำ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549
มีเรื่องอยากเรียนสอบถามค่ะ

1.ขณะนี้ดิฉันเป็นข้าราชการปฏิบัติงานประจำภาควิชา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (เงินเดือนใกล้ตันเต็มที่แล้วค่ะ) อยากทราบว่าดิฉันสามารถทำผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ระดับ 7 ได้หรือไม่คะ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร หรือว่าต้องเสนอแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งชำนาญการระดับ 6 ก่อน (เงินเดือนเกินขั้นต่ำระดับ 7 มาเยอะแล้วค่ะ เพราะใกล้จะตันในระดับ 6 แล้ว อยากทราบมาก ๆ ค่ะ เพราะเหลือเวลาราชการอีกนานพอสมควรจึงจะเกษียน)

2. ทางจุฬาฯ มีกรอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ระดับ 7 หรือไม่คะ (เห็นมหาวิทยาลัยอื่นมีน่ะค่ะ)

3. ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำผลงานเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการ สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานใดคะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ดิฉันเคยไปรักษาอาการปวดหลังที่คลินิกกายภาพบำบัด ขอ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ
 จากคุณ: บุคลากรจุฬาฯ คนหนึ่งค่ะ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549
ดิฉันเคยไปรักษาอาการปวดหลังที่คลินิกกายภาพบำบัด ของคณะสหเวชศาสตร์ ในตอนเย็น จึงได้ทราบมาว่าใบเสร็จรับเงินของที่นี่สามารถเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าหมอหรือผู้รักษาแม้แต่บาทเดียว โดยที่ผู้รักษาจะได้ค่าตอบแทนจากค่ารักษาที่ได้รับจากผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งของที่ผู้ป่วยจ่ายไปทั้งหมด (อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจ) และค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย ดิฉันคิดว่าวิธีการบริหารในลักษณะนี้เป็นวิธีการที่ดีมาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่มีการบริการคลินิกพิเศษในจุฬาฯ น่าจะปฏิบัติตามบ้าง จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำงาน และยังไม่เป็นการยกภาระค่าหมอให้กับผู้ป่วยอีกด้วย เนื่องจากผู้ป่วยสามารถนำค่ารักษาพยาบาลไปเบิกจากหลวงได้ทั้งหมด ขอบคุณมากค่ะ แล้วดิฉันจะคอยติดตามข่าวนะคะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/4)       

 อยากแสดงความเห็นเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของจ  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: บุคลากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549
อยากแสดงความเห็นเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ ดิฉันสังเกตว่าเวลาไปติดต่องาน มักจะพบเจ้าหน้าที่ (นักวิชาการ) ระดับหัวหน้าบางคน แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยนัก เสื้อยืด (ที่ไม่ใช่เสื้อเหลือง) กระโปรงสั้น ผมเผ้ารุงรัง ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ และบางคนเวลาใส่เสื้อเหลืองแล้วใส่กางเกงลายที่ไม่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นลวดลายสีฉูดฉาด หรือกางเกงลายทหาร ดิฉันคิดว่าควรจะมีระเบียบหากแต่งเสื้อเหลือง ควรใส่กางเกงสีดำหรือสีเข้มที่ดูสุภาพคะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 ได้เดินผ่านคณะครุศาสตร์ด้านติดถนนพญาไททุกวันบริเวณ  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: ข้าราชการชั้นผู้น้อย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549
ได้เดินผ่านคณะครุศาสตร์ด้านติดถนนพญาไททุกวันบริเวณคณะครุศาสตร์ติดถนนพญาไทโดยรวมแล้วร่วมรื่นดี แต่มีจุดที่ไม่น่ามองอยู่หนึ่งจุดคือจุดที่ใช้เป็นที่ทิ้งขยะอยู่ริมถนน บางวันขยะที่นำมาทิ้งมีเป็นจำนวนมากทำให้ล้นออกมาจากที่รองรับทำให้ไม่น่าดู และบางวันถ้าเกิดฝนตกด้วยแล้วจะส่งกลิ่นเหม็นมาก ทำให้เสียภาพพจน์ของจุฬาฯเป็นอันมาก ผู้บริหารน่าจะลองไปเดินดูนะคะมองไปแล้วไม่สวยเลยน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นจะดีกว่าเพราะตรงนี้ติดกับถนนพญาไทเลยทีเดียวรถวิ่งผ่านไปมาหรือรถติดก็สามารถมองเห็นได้ไม่น่าดูเลย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ขอชมเชยความมีน้ำใจช่วยเหลือเรื่อง I.T. ของเจ้าหน้า  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: ชูพงศ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549
ขอชมเชยความมีน้ำใจช่วยเหลือเรื่อง I.T. ของเจ้าหน้าที่ของสำนัก I.T. เป็นอย่างมากครับ ที่กรุณาตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ให้อย่างละเอียด ทั้งทางโทรศัพท์ (83314) และที่ชั้น 4 ทุกคนที่พบมีความกระตือรือล้นในการทำงานและช่วยเหลือเป็นอย่างดี รู้สึกภูมิใจที่จุฬาฯ ของเรามีเจ้าหน้าที่ดีๆ เช่นนี้ครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ปัจจุบันระบบการรักษาความปลอดภัยมีการพัฒนา ปรับปรุง  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549
ปัจจุบันระบบการรักษาความปลอดภัยมีการพัฒนา ปรับปรุง ในเรื่อง
ระเบียบวินัย การแต่งกาย ดีขึ้น สิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อไปคือ
การ screen รถยนต์ที่วิ่งเข้า ออกและนำมาจอด ในมหาวิทยาลัย
ฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ ศศินทร์ มีรถยนต์
ใช้ปริมาณมาก ควรหามาตราการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการพิเศษ
ในช่วงเวลากลางวันจะเป็นจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก เพราะใครก็ได้สามารถนำรถยนต์เข้า ออกหรือนำมาจอดได้โดย
อิสระเสรี ไร้เงาของเจ้าหน้าที่รักความปลอดภัย น่าจะล้อมคอกก่อนวัวหาย นะครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ความจริงข้อร้องเรียนนี้ควรนำไปอยู่ในหมวดสารสนเทศ แ  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: ต้องการความมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
ความจริงข้อร้องเรียนนี้ควรนำไปอยู่ในหมวดสารสนเทศ แต่ร้องเรียนหลายครั้งแล้วไม่พบว่ามีอะไรดีขึ้น เรื่องที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยรับทราบแล้วพิจารณาปรับปรุงคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต้องอะไรมาก แค่การส่ง e-mail ก็มีปัญหาทุกอาทิตย์ ส่งไม่ได้ ส่งเหมือนได้ แต่ไม่ถึง เมล์มาจากที่อื่นไม่เข้า เป็นแบบนี้หลายเดือนแล้ว ทราบว่าที่ตึกจามจุรีที่ท่านผู้บริหารอยู่ ระบบดี ดังนั้นท่านผู้บริหารอาจไม่ทราบปัญหา จึงอยากกราบเรียนมา ณ ที่นี้ เพราะมองไม่เห็นทางว่าหากระบบสารสนเทศยังเป็นไปเช่นนี้ จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้อย่างไร จะติดต่อแหล่งทุน หรือมีการติดต่อให้ไป present paper เมล์กลับไม่ถึง การจะเป็นเลิศระบบสนับสนุนจะต้องดีซะก่อน
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 เรียนถามผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันได้เคยอ่านพบว่  
หมวดหมู่ : อาจารย์/บุคลากร
 จากคุณ: ศิริกัญญา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549
เรียนถามผู้เกี่ยวข้อง

ดิฉันได้เคยอ่านพบว่ามีการตัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของการใช้หน่วยอนามัย ห้องสมุด และสนามกีฬา อยากทราบว่าจริงหรือไม่ และจะเริ่มเมื่อไหร่ ในส่วนของหน่วยอนามัยที่ตัดออกมีความเข้าใจว่าอยากให้ใช้ประกันสังคม แต่ในส่วนของห้องสมุดและสนามกีฬานี้ น่าจะยังคงให้ใช้เพราะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรรักการอ่านและเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยเลยที่ทางมหาวิทยาลัยจะตัดสวัสดิการเหล่านี้ออก เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้น่าจะสนับสนุนการส่งเสริมให้คนในหน่วยงานเองมีความรู้

ขอแสดงความนับถือ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/7)       

 1. ขอเสนอให้ทำหลังคาเชื่อมทางเดินจากอาคารสถาบัน 3  
หมวดหมู่ : อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน
 จากคุณ: กิตตินันท์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549
1. ขอเสนอให้ทำหลังคาเชื่อมทางเดินจากอาคารสถาบัน 3 ไปยังทางเดินเชื่อมระหว่างคณะเภสัชฯและคณะทันตฯ และเชื่อมไปยังโรงอาหารใต้อาคารวิทยกิตต์
2. ขอเสนอให้ปรับระดับทางเดินของทางเชื่อมบริเวณอาคารสถาบัน3 ไปยังโรงอาหาร เนื่องจากมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนัก

ขอบคุณครับ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/3)       

 เมื่อเช่านี้ผมได้ส่งอีเมล์ให้เพื่อที่มหาวิทยาลัย A  
หมวดหมู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จากคุณ: โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549
"เมื่อเช่านี้ผมได้ส่งอีเมล์ให้เพื่อที่มหาวิทยาลัย AIT (ait.ac.th) ปรากฏว่าเมล์ตีกลับ และมีข้อความมาบอกว่า เมล์จาก server 161.200.192.10 ซึ่งก็ได้แก่ server ของระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยเรา ได้รับเกียรติอยู่ใน list ของ spammer ตามรายการของ www.spamcop.net ก็คงต้องให้ผู้ดูแลระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ เกี่ยวกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับ

โปรดดูเว็บไซต์ http://www.spamcop.net/bl.shtml?161.200.192.10 ครับ

รายละเอียดมีดังนี้ครับ

This is the Postfix program at host mail-rt1.it.chula.ac.th.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 อยากเสนอแนะให้ ฝ่ายกิจการวิจัยร่วมกับทางสำนักพิมพ์ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : วิจัย/บริการวิชาการ
 จากคุณ: อ มรกต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549
อยากเสนอแนะให้ ฝ่ายกิจการวิจัยร่วมกับทางสำนักพิมพ์จุฬาฯ หรือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ที่มีศักยภาพ รวบรวมวารสารทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทำเป็น Chulalongkorn Univ Press Online Journal/ Free Access indexed in Pub Med/ Scopus / etc โดยตั้งทีมทำงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ในวารสารนานาชาติ กันขึ้นมาดูแลกันจริงจังเลย เพื่อให้สามารถ กระตุ้นผลงานวิจัยออกมา อันเป็นตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยอันที่สำคัญ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 รายการอธิการออนไลน์ล่าสุดป้ายงานไม่ตรงกับที่ออกอาก  
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
 จากคุณ: admin เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
รายการอธิการออนไลน์ล่าสุดป้ายงานไม่ตรงกับที่ออกอากาศ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 1,207 หัวข้อ || ตอบแล้ว 1007 ข้อความ   จาก 750 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81